Știri

Executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public

Procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se va efectua conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărâre de Guvern miercuri, 11 decembrie. Autorii documentului din cadrul Ministerului Finanțelor menționează că elaborarea acestuia a fost condiționată de intrarea în vigoare, la data de 1 aprilie 2019, a Codului administrativ, care introduce o inovație în legislația națională şi anume executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Conform documentului, autoritatea îndreptățită să revendice dreptul supus executării va emite pentru autoritatea de executare – Serviciul Fiscal de Stat – un mandat de executare (conform anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat). Prezentarea mandatului de executare și a documentelor aferente (actul administrativ/contractul administrativ, somația debitorului, confirmarea recepționării somației de către debitor) se va efectua în mod electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, în cazul în care vor fi întrunite cumulativ un șir de condiții: 1) există un act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligația bănească sau un contract administrativ care obligă la realizarea unei obligații bănești supuse executării imediate; 2) obligația este scadentă; 3) debitorul, după trecerea termenului de scadență, a fost somat să realizeze obligația bănească în termen de o săptămână și există confirmarea că debitorul a primit somația. Este stabilit că, la procedura de somare se va putea renunța în cazul în care va exista o suspiciune fondată că debitorul se va eschiva de la executare. În acest caz, autoritatea îndreptățită să revendice dreptul supus executării va prezenta, concomitent cu mandatul de executare, o notă de argumentare, prin care va indica motivele care au stat la baza renunțării la procedura de somare și care denotă suspiciune. În cazul în care calitatea de debitori o vor avea persoane juridice de drept public, executarea creanțelor bănești va fi admisibilă numai cu respectarea a două condiții. În primul rând, înainte de începerea executării SFS, ca autoritate de executare, va prezenta ministrului Finanțelor sau unei persoane abilitate de către acesta o listă cu bunuri ale debitorului persoană juridică de drept public. A doua condiție stabilește că, în cazul acestor persoane juridice, executarea se va face doar în privința acelor bunuri pentru care ministrul Finanțelor sau persoana abilitată de către acesta își vor da acordul. Suplimentar, în Regulament se stipulează că ministrul Finanțelor sau persoana abilitată nu vor admite executarea silită a bunurilor din patrimoniul debitorului, dacă prin aceasta este afectată îndeplinirea atribuțiilor de drept public ale debitorului sau aprovizionarea populației. O prevedere aparte a documentului stabilește expres condițiile declanșării executării silite a creanțelor bănești în baza mandatului de executare. Acestea țin de existența dreptului supus executării conform actului administrativ individual sau contractului administrativ; expirarea termenului de executare benevolă a obligației bănești; nesuspendarea executării actului administrativ; somarea debitorului, după expirarea termenului de executare a obligației, despre necesitatea executării obligației bănești în termen de o săptămână, în cazul în care nu există suspiciuni fondate că debitorul se va eschiva de la executare. În cazul în care, după prezentarea mandatului de executare suma creanței, total sau parțial, va fi stinsă benevol de către debitor sau în alt mod stabilit de lege, ori executarea actului administrativ va fi suspendată, autoritatea publică va informa imediat SFS și va retrage mandatul de executare sau va actualiza informația cu privire la suma creanței bănești. Regulamentul mai stabilește că, în condițiile în care la momentul recepționării mandatului de executare se constată că deja a fost inițiată procedura de insolvabilitate, SFS nu va iniția executarea silită și va restitui mandatul autorității emitente. Totodată, dacă mandatul a fost pus în executare silită și față de debitor este inițiată procedura de insolvabilitate, organul fiscal va stopa acțiunile de executare și va restitui mandatul autorității emitente. Regulamentul privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public va intra în vigoare la data publicării.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

976 vizualizări

Data publicării:

12 Decembrie /2019 09:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon