15
06 2016
830

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 5 luni ale anului 2016

Pe parcursul a 5 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 6487,8 mil. lei sau 47,6% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3812,1 mil. lei, sau 41,5% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2674,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  • 1627,0 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 48,3% din suma anuală prevăzută în bugetul provizoriu;
  • 1047,0 mil. lei (98,5% din suma anuală prevăzută în bugetul provizoriu) – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 6187,2 mil. lei sau 45,3% din suma anuală de 13649,4 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. Veniturile totale executate în 5 luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 300,6 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2016 a constituit 331,0 mil. lei.

via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.