Știri

Executorul judecătoresc: date cu caracter personal vs interesul public

Este oare atribuit la date cu caracter personal numărul licenței persoanei  fizice care desfășoară activitate profesională?
 
Prin decizia nr. 77 a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (în continuare – CNPDCP) din 30 martie 2018 a fost dispusă constatarea încălcării de către secretarul Colegiului Disciplinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a Republicii Moldova a prevederilor1 legislației pe cazul publicării pe pagina oficială web a  UNEJ (www.unej.md) a unei decizii în versiunea ce nu a fost depersonalizată.

 

Prin decizia CNPDCP, funcționarul a fost obligat să rectifice decizia publicată prin efectuarea depersonalizării (numărului de licență a subiectului de date cu caracter personal) și să informeze CNPDCP, în termen de 5 zile, despre măsurile întreprinse întru realizarea prevederilor dispoziției deciziei, iar UNEJ a fost obligată să întreprindă măsurile necesare în vederea neadmiterii în viitor a publicării deciziilor emise de către Colegiul Disciplinar în versiune ce nu a fost depersonalizată, cu informarea ulterioară a CNPDCP, în termen de 30 zile, despre măsurile întreprinse în acest sens.

 

UNEJ a contestat în instanța de judecată legalitatea deciziei CNPDCP, deoarece nu a fost de acord cu faptul că numărul licenței constituie date cu caracter personal.

 

Examinând cererea UNEJ, toate instanțele de judecată au dat câștig de cauză UNEJ și au menținut hotărârea primei instanțe prin care s-a dispus anularea deciziei CNPDCP.

 

Hotărârile au fost motivate prin faptul că publicarea informației ce ține de numărul licenței executorul judecătoresc este necesară pentru executarea sarcinilor de interes public cu care acesta este învestit în temeiul legii și care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică și, astfel, statutul executorului judecătoresc și sarcinile pe care le exercită justifică dezvăluirea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a numărului său de licență.

 

Mai mult, toată informația despre executorii judecătorești, inclusiv seria și numărul licenței acestora, este accesibilă pentru public, fiind expusă în Registrul public a executorilor judecătorești deținut de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Or, poate exercita activitatea de executor judecătoresc doar persoana care deține licență pentru desfășurarea acestei activități și deci, este justificată și realizează un interes legitim dezvăluirea datelor cu privire la seria și numărul licenței.

 

Instanțele de judecată au considerat neîntemeiate concluziile CNPDCP precum că, informația privind numărul licenței executorului judecătoresc – persoană fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public, implică și subiect de date cu caracter personal, fără îndoială, reprezintă date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Or, dezvăluirea datelor cu caracter personal a executorilor judecătorești este justificată și nu poate fi depersonalizată în detrimentul publicului, informația fiind necesară pentru a putea fi constatată competența persoanei de a exercita atribuțiile executorului judecătoresc, inclusiv în procedura de executare silită.

______________________________

1 Art.4 alin.(l) lit. a) şi alin.(2) art.30 din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Art. 231 alin. (6) din Legea nr. 113  din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești

author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

771 vizualizări

Data publicării:

30 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon