27
06 2022
207

Exportul grâului și sistarea serviciilor neachitate de consumatori, reluate

Potrivit Dispoziției nr.28 din 24 iunie 2022, aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale, restricția asupra exportului din Republica Moldova a grâului (poziţia tarifară 1001), zahărului (poziţia tarifară 1701) și a făinii de grâu sau de meslin (poziția tarifară 110100) este exclusă. Totodată, a fost anulată procedură simplificată de import a donațiilor oferite de către persoanele fizice aflate peste hotare.
 
Abrogarea prevederilor pct.12 din Dispoziția CSE nr.7 din 4 martie 2022 restabilește dreptul întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze, prin deconectarea locurilor de consum, furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici a facturilor pentru energia electrică, energia termică și gazele naturale.

 

 Dispoziția nr.28 stabilește că, în perioada iulie-august 2022, SA „Energocom” va încheia contracte de achiziţie a energiei electrice în baza negocierilor directe. Totodată,  pentru asigurarea cantităţilor de energie electrică necesare consumatorilor finali şi operatorilor de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor în reţelele electrice, pentru perioada iulie-august 2022, furnizorii serviciului universal, de ultimă opţiune şi operatorii de sistem procură energie electrică în baza contractelor bilaterale încheiate cu SA „Energocom”, iar în cazul în care condiţiile de procurare a energiei electrice se modifică, aceștia încheie la contractele cu SA „Energocom”, în decurs de 2 zile lucrătoare, acorduri adiţionale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.