21
01 2016
4213

Finalizarea procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova și elaborarea Planului de integritate

Pornind de la conceptul de management al riscurilor, grupul de evaluare a riscurilor de corupţie din cadrul Serviciului vamal şi-a axat activitatea pe identificarea factorilor interni şi externi ce favorizează sau pot favoriza corupţia. Un alt exerciţiu de cercetare a riscurilor de corupţie sectorială a constat în analiza incidentului de integritate din toamna anului 2013 investigat la PV Leuşeni, dosar penal intentat pe semnele componenţei de infracţiune prevăzută de art. 324 alin.(2),lit.b) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive, actualmente aflat în instanţa de judecată. Totodată, întru evaluarea integrităţii organizaţionale, grupul a decis să aplice exerciţiul chestionării anonime a colaboratorilor vamali şi intervievarea reprezentanţilor echipei manageriale de la frontiera de vest a ţării. Întru executarea sarcinilor trasate, grupul de lucru, ataşat analizei cadrului normativ relevant domeniului de control vamal, a studiat minuţios segmentele vulnerabile la corupţie din cadrul procedurilor şi priceselor de lucru relevante domeniilor evaluate. Sintetizând rezultatele analizei riscurilor de corupţie identificate, grupul a concluzionat, că buna guvernare în domeniul controlului vamal efectuat de echipele mobile şi controlul vamal al persoanelor fizice poate fi afectată inclusiv de factori de risc externi (factori în afara controlului instituţiei ) precum: relaţia directă și nemijlocită cu partea terţă; absenţa unui cadru legal ce ar reglementa activitatea de coletărie desfăşurată de către persoanele fizice; lipsa unui mecanism productiv de comercializare a bunurilor confiscate; motivarea financiară insuficientă etc. Cu referire la atribuţia CNA de a selecta instituţia, care urmează să efectueze evaluarea, concretizăm despre planificarea spre evaluarea în anul 2016 a procesului de administrare a bunurilor confiscate, proces efectuat în exclusivitate de Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în viziunea grupului de lucru, Serviciul Vamal urmează să întreprindă în domeniul fortificării relaţiilor cu sectorul privat în special ce ţine de întreprinderea acţiunilor atât de descurajare a comportamentului şi iniţiativelor de “a oferi intenţii” colaboratorului vamal, cât şi de promovare a modalităţilor de informare privind depunerea plângerilor împotriva oricărei abateri sau activităţi ilegale întreprinse de colaboratorul vamal. În scopul consolidării integrităţii instituţionale, grupul a înaintat propuneri privind: îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu, precum şi a mecanismelor de funcţionare ale acestuia; îmbunătăţirea mecanismelor de motivare financiară şi non-financiară a colaboratorilor vamali; perfecţionarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale de examinare şi analiză a incidentelor de integritate; fortificarea sistemului de management al resurselor umane; eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei; rolul exemplificator al managerului etc. Menţionăm, că în activitatea sa, grupul de evaluare a riscurilor de corupţie al SV a fost consultat şi instruit de reprezentantul Secţiei evaluarea riscurilor de corupţie din cadrul Direcţiei Generale Prevenirea Corupţiei a CNA, care de asemenea a oferit recomandări la întocmirea Raportului de evaluare şi elaborarea Planului de Integritate. Planul de Integritate al Serviciului Vamal reprezintă un plan detaliat de acţiuni privind prevenirea corupţiei în cadrul instituţiei , care conform procedurii, a fost coordonat cu toate subdiviziunile şi aprobat prin ordinul Directorului General al Serviciului Vamal. Precizăm, că Serviciul Vamal deţine deja experienţa în evaluarea riscurilor de corupţie în domeniul de control ulterior, rezultatele căreia au fost raportate Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie. Remarcăm implicarea activă a reprezentanţilor DGPC în coordonarea executării Planului de integritate anterior, în special ce ţine de participarea la elaborarea proiectului Codului de etică şi conduită a colaboratorului vamal, care în prezent se află în proces de realizare.

via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.