Știri

Forța de muncă, în descreștere

Forța de muncă (populația activă) a Moldovei, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 833,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 0,8% în trimestrul I al anului curent față de datele din ianuarie-martie ale anului 2020, când aceasta se cifra la 840,5 mii. Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) denotă că ponderea bărbaților (cu indicatorul de 52,8%), a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (53,4% și, respectiv, 46,6%).
 
Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a constituit 39,3%, fiind în creștere moderată față de nivelul anului precedent (în trimestrul I al anului 2020 – 39,1%). Acest indicator, atrag atenția experții, a atins valori mai înalte în rândul populației masculine (44,3%), în comparație cu cea feminină (35,0%). Ratele respective pe mediu de reședință au înregistrat 46,9% în cel urban și 34,5% – în cel rural.
 
În categoria de vârstă 15-29 ani indicatorul a atins 27,3%, iar în categoria 15-64 ani – 46,9%. Astfel, valoarea acestuia pentru populația în vârstă aptă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani – pentru femei și 16-62 ani – pentru bărbați) a fost de 50,1%.
 
În perioada analizată populaţia ocupată a constituit 798,1 mii persoane, fiind în scădere cu 1,0% față de trimestrul I din anul precedent (806,3 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor: 52,2% bărbați și 47,8% femei, iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (53,2% – în mediul rural și, respectiv, 46,8% – în mediul urban).
 
Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a ajuns la 37,6%, fiind practic la nivelul anului precedent (37,5% în trimestrul I din 2020). Rata de ocupare a bărbaților (41,9%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (33,9%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 45,1% în mediul urban și 32,9% – în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă aptă de muncă a fost de 47,8%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 44,9%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 25,4%.
 
Numărul șomerilor în ianuarie-martie anul curent a atins cifra de 35,8 mii persoane, fiind în creștere față de aceeași perioadă din anul 2020 (34,2 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații (66,1% din total șomeri) şi persoanele din mediul rural (57,4%).
Rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,3%, fiind mai mare față de trimestrul I din anul precedent (4,1%). În cazul bărbaţilor indicatorul a fost de 5,4%, iar a femeilor – de 3,1%; în mediul urban – 3,9% și în mediul rural – 4,6%. În rândul persoanelor de 15-24 ani rata șomajului a constituit 13,4%, fiind înregistrate disparități importante pe sexe (14,8% – pentru bărbați și 11,0% – pentru femei), iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 7,1% (dintre care 9,6% pentru bărbați și 3,8% – femei).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

471 vizualizări

Data publicării:

09 Iunie /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

forţa de muncă | BNS | raport | monitorul.fisc. md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon