Știri

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2019

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III al anului 2019, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 947,7 mii persoane. Populația ocupată în perioada vizată a constituit 909,8 mii persoane. Ponderea bărbaților (51,0%), a fost nesemnificativ mai mare în comparație cu a femeilor (49,0%). În distribuția ocupării după mediile de reședință, prevalează mediul rural cu 54,3% față de mediul urban cu 45,7%. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste în populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 41,8%. Rata de ocupare a bărbaților (46,1%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (38,2%). În distribuţia pe medii de reşedinţă, acest indicator a avut valori de 48,5% în mediul urban și 37,5% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16-58 pentru femei/63 ani pentru bărbați) a fost de 51,8%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 48,7%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 32,2%. Din distribuția persoanelor ocupate după activitățile economice rezultă că fiecare a 5-a persoană activa în sectorul agricol (22,5%). Ponderea activităților non-agricole în trimestrul III/2019 a fost de 77,5%. Persoanele ocupate în industrie au constituit 13,7%, în construcții – 8,7%, iar în sectorul servicii au activat mai mult de jumătate din totalul persoanelor ocupate (55,1%). În repartizarea după forme de proprietate, 73,0% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 27,0% – în sectorul public. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă că ponderea salariaților în total ocupare a constituit 76,1%. Marea majoritate a salariaților (88,5%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp. Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 8,7%. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (10,9%) decât salariații femei (6,8%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (52,1%), construcții (18,0%), comerț (13,4%) și industrie (3,6%). În sectorul informal, în trimestrul III, au lucrat 18,2% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 25,5% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 27,5%. Din totalul salariaților 9,2% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primeau 9,6% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (54,9%), construcții (14,7%), comerț (14,1%) și industrie (3,8%). Numărul persoanelor sub-ocupate (persoane care au avut un loc de muncă, al căror număr de ore efectiv lucrate, în total, în timpul perioadei de referinţă, a fost mai mic de 40 ore pe săptămână, care au dorit şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 34,6 mii, ceea ce reprezenta 3,8% din totalul persoanelor ocupate. Aproape fiecare a 9-a persoană ocupată (11,7%) a declarat că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării (situaţie inadecvată în raport cu venitul). Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii (BIM), a fost de 37,8 mii persoane. Şomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații (51,9% din total șomeri) şi persoanele din mediul urban – 53,5%. Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,0%. Rata şomajului la bărbaţi a fost de 4,1%, iar la femei – de 3,9%, în mediul urban – 4,6% și în mediul rural, respectiv, 3,4%. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 11,3%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 8,4%. Populația în afara forței de muncă de 15 ani şi peste în perioada analizată a constituit 1227,5 mii persoane. În cadrul populației inactive cea mai mare pondere, peste 45%, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (13,2%) și grupa elevilor și studenților (12,4%). În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (12,1%). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (8,6%). Restul o formează alte categorii de populație în afara forței de muncă. Ponderea tinerilor în vârstă de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație, în trimestrul III al anului curent a constituit 27,6% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-29 ani.

via | statistica.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

2282 vizualizări

Data publicării:

06 Decembrie /2019 14:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon