Știri

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 20141 Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 38,2 mii de turişti, din care 20,9 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 17,3 mii de turişti străini (45,4%). Comparativ cu ianuarie-martie 2013, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,7%), pe seama creşterii acestuia la structuri de întremare (21,4%), hoteluri şi moteluri (+10,1%). Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel: În ianuarie-martie 2014 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 26,1 mii de turişti, sau 68,2% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-martie 2013 – 65,7%). Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,4%), Federaţia Rusă (10,8%), Ucraina (10,7%), Statele Unite ale Americii (7,4%), Italia (5,8%), Turcia şi Germania (cîte 3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,2%), Franţa (2,8%), Polonia (2,2%), Georgia (1,6%), Bulgaria (1,4%), Israel şi Spania (cîte 1,1%), Austria (1,0%). La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014 au fost înregistrate 176,4 mii înnoptări ale turiştilor, cu 9,4% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2013. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (79,3%). Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel: În ianuarie-martie 2014 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 24,5%, inclusiv la structuri de întremare – 57,6%, cămine pentru vizitatori – 48,5%, hoteluri şi moteluri – 14,3%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 7,1%, pensiuni turistice şi agroturistice – 5,6%. Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1550 vizualizări

Data publicării:

19 Mai /2014 13:34

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon