15
02 2016
1135

Funcția de audit intern în sectorul public urmează a fi dezvoltată

Ministerul Finanțelor expune pentru consultări publice proiectul Ordinului ministrului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public. Precum precizează MF, elaborarea Regulamentului prezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a funcţiei de audit intern în sectorul public, având menirea să asigure conformitatea activităţii unităţilor de audit intern (UAI) cu cadrul existent de reglementare, să sporească eficienţa activităţii de audit intern. Regulamentul stabileşte particularitățile de efectuare a autoevaluării calităţii activităţii de audit intern de către UAI, formele de întocmire, termenul şi periodicitatea prezentării de către aceste unități a Raportului privind activitatea de audit intern în sectorul public modul de evaluare externă a activităţii de audit intern. În scopul evaluării externe a activității UAI se prevede constituire unei echipe din specialiști calificați și care nu se află în conflict de interese cu UAI, supusă evaluării. Membrii echipei vor depune o declarație că nu se află în conflict de interese cu UAI și o altă declarație de confidențialitate privind evaluarea competenței, calității și responsabilității auditorilor interni. Urmare a evaluării externe UAI vor întocmi un Plan de acțiuni prioritare, care vor permite echipelor de conducere a autorităților publice și instituțiilor să identifice soluții adecvate de depășire a unor probleme, de îmbunătățire gestionării banilor publici. Regulamentului va fi aplicat UAI din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor și instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.