23
02 2016
1251

Funcționarii din Moldova vor fi obligați să-și declare bijuteriile și obiectele de artă

Guvernul a pregătit un nou proiect de lege privind declararea averii şi intereselor personale ale funcționarilor. Documentul a fost înregistrat la Parlament și urmează a fi votat la una dintre ședințele viitoare ale deputaților. Documentul conține mai multe prevederi noi pe lângă cele existente în legislația actuală. Funcționarii vor fi obligați să declare și bunurile imobile care sunt nefinalizate, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de abitație sau de folosință. În declarația de avere vor fi trecute și bunurile transmise gratuit de funcționar sau de către membrii familiei acestuia către orice persoană fizică sau juridică, dacă valoarea bunului depășește 20 de mii de lei. Vor fi declarate și activele financiare, adică numerarul în monedă națională sau valută străină care depășesc suma de 20 de mii de lei, care nu fac obiectul unor depuneri în instituțiile financiare sau în conturi bancare. De asemenea, funcționarii vor fi obligați să indice în document dacă dețin metale prețioase, bijuterii sau obiecte de artă și de cult a căror valoare unitară depășește suma de 20 de mii de lei. Vor mai fi indicate colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depăşeşte suma de 50 de mii de lei. Declaraţiile de avere și interese personale se vor depune anual, până la data de 31 martie, doar în format electronic prin intermediul serviciului disponibil pe pagina web a Centrului Național de Integritate. Toți funcționarii vor putea să-și facă gratuit semnături electronice pentru a putea semna declarațiile. Centrul Național de Integritate va fi obligat să publice declarațiile primite pe site-ul instituției în cel mult 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a declarațiilor. Noua lege prevede că nu vor fi publice declarațiile depuse de către ofițerii de informație şi securitate, ofițerii de investigație din cadrul subdiviziunilor cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciului Vamal.

via | ziarulnational.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.