Știri

GAL - entități juridice specifice

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 915 din 16 decembrie 2020 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la grupurile de acțiune locală (GAL). Documentul are ca scop crearea cadrului legal privind constituirea și funcționarea grupurilor de acțiune locală ca entitate juridică specifică, dat fiind faptul că la moment acestea nu sunt înregistrate în calitate de persoane juridice din lipsa reglementării formei de organizare a acestora în cadrul legal.

Necesitatea aprobării documentului este determinată de modificările operate la Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural ce se referă la crearea programului de stat LEADER, finanțat din surse publice, în valoare de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Astfel, GAL reprezintă asociații non-profit, apolitice, create pe bază de parteneriat teritorial, stabilit la nivel local între sectorul public, antreprenorial și civic, cu statut de persoană juridică, în scopul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul abordării LEADER și în care nici unul din cele trei sectoare nu poate avea mai mult de 49% din drepturile de vota la nivelul decizional.

Decizia privind crearea sau aderarea unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi la un GAL se adoptă de autoritatea reprezentativă și deliberativă a APL in condițiile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală. Crearea GAL are loc prin semnarea Acordului de constituire de către membrii fondatori ai GAL sau reprezentanții acestora. Astfel, actele de constituire ale GAL sunt acordul de constituire și statutul.

Potrivit hotărârii, GAL va fi responsabil de dezvoltarea parteneriatelor locale, regionale, naționale și internaționale cu scopul dezvoltării locale, elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare locală și atragerea surselor de finanțare pentru implementarea acesteia, asigurarea implementării proiectelor de dezvoltare a teritoriului etc.

Are dreptul să devină membru GAL orice persoană fizică sau juridică, înregistrată în modul stabilit, cu domiciliul, sediul profesional sau juridic și cu desfășurarea activității pe teritoriul unităților ce intră în componența GAL. Totodată, pot face parte din GAL orașele care au un număr de populație în limita de 10 mii locuitori.

Potrivit hotărârii, GAL va prezenta raportul anual de activitate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie până la data de 31 ianuarie a anului următor de raportare, iar organului central de specialitate – o darea de seamă anuală, împreună cu o copie a rapoartelor financiare, în termen de 120 de zile de la finele anului financiar.

Potrivit datelor din nota informativă, în țara noastră există deja 32 de GAL-uri, iar în anul 2019 au fost implementate circa 250 de microproiecte de dezvoltare locală cu un buget de cofinanțare din surse externe de 10 mil. lei.

Notă: LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE, care face parte din politica de dezvoltare rurală a UE (5-7 % din fondurile de dezvoltare rurala și a agriculturii sunt direcționate pentru Programul LEADER). Abordarea LEADER este implementată atât în țările membre, cât și în tarile asociative, creand o bază pentru reinventarea zonelor rurale și asigurând creșterea economică durabilă la nivel local.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

398 vizualizări

Data publicării:

21 Decembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon