Știri

Ghidul amortizării mijloacelor fixe

În următorul număr al revistei „monitorul fiscal FISC.md” (nr. 7(62)) ce va ieși în curând de sub tipar în zilele următoare, am pregătit pentru cititorii noștri, tradițional, articole utile și extrem de actuale.
 
Astfel, în acest număr este publicat Ghidul privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale, autorul acestuia fiind Marina Brihuneț. Articolul va fi disponibil în rubrica Practica fiscală. Tot în această rubrică veți găsi detalii cu privire la aspectele fiscale și de raportare aferente contractului de împrumut, descrise de Victoria Belous.

 

Totodată, această ediție începe cu interviul realizat cu directorul-adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Iuri Lichii, care ne prezintă rezultatele înregistrate de autoritatea fiscală în ultima perioadă, măsurile de susținere a businessului în contextul pandemiei, precum și prioritățile politicii fiscale pentru anul 2021.

 

În rubrica Contabilitate practică vă propunem trei articole :

 • Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, autori Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu
 • Plăți achitate rețelelor de supermarket: reglementări contabile internaționale vs cele naționale, aspecte fiscale, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
 • Aspecte privind estimarea și recunoașterea valorii reziduale a mijloacelor de transport auto, elaborat de Inga Cotoros.

 

În noua rubrică dedicată sectorului agrar aveți posibilitatea să citiți continuarea articolului Contabilitatea costurilor de reconstrucție și restabilire a viței de vie, elaborat de Vasile Bucur, prima parte http://monitorul.fisc.md/sectorul_agrar/contabilitatea-costurilor-de-reconstructie-sirestabilire-a-vitei-de-vie.html a căruia a fost publicat în ediția anterioară.

 

Totodată, în această rubrică vă propunem un examinarea aspectelor contabile și fiscale ale asigurării subvenționate a riscurilor de producție în agricultură, autorul căruia este Roman Vieru.

 

În rubrica Legislația muncii Olga Donciu vine a doua parte a aspectelor ce țin de Правомерность оформления индивидуального трудового договора”,  precum și cu un detalii ce țin de limitarea legală a cuantumului reţinerilor din salariu.

 

În rubrica Expert aveți posibilitatea să citiți și continuarea articolului Vânzarea online a mărfurilor: prevederi juridice, contabile şi fiscale”, elaborat de Iuliana Țugulschi, Natalia Zlatina și Andrei Jizdan.

 

Tot aici vă propunem încă două materiale importante:

 • „Экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта”, autor Valentina Paladi
 • „Sistemul de pensii facultative – noi norme, mecanisme și reglementări”, elaborat de Veronica Ursu și Ana Litocenco.

 

Articol despre obligațiile aferente TVA în cadrul realizării contractului de comision este publicat în rubrica Consultații juridice, iar autorul acestuia este Valeria Nedelea.

 

În rubrica Microfon, în care publicăm opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii asupra legislației, administrării fiscală, proiectelor de legi etc. veți găsi articolul intitulat „Неплательщики налогов. По закону”, semnat de Liliana Agarcova.

 

La Întrebări și răspunsuri oferim articole importante semnate de Petru Griciuc:

 • Răspunderea în cazul reflectării incorecte în darea de seamă a obligațiilor fiscale aferente plăților salariale 
 • Regimul fiscal al transmiterii mijloacelor fixe fondatorului la lichidarea GȚ
 • Diferența de sumă și de curs în cazul exploatării mijlocului fix achitat în rate.

 

Suplimentar, vor fi publicate și articolele elaborate de Daniela Gulea:

 

 • Impozitarea veniturilor aferente drepturilor de suită (revânzarea operei de artă)
 • Ajustarea pierderilor înregistrate ca rezultat al vânzării activului la un preț mai mic decât valoarea lui contabilă
 • Documentele necesare pentru a admite spre deducere cheltuielile suportate
 • Отражение в VEN12 доходов (расходов), выявленных в текущем налоговом периоде, относящихся к предыдущим налоговым периодам
 • Impozitarea pensiei cetățeanului străin, stabilit cu traiul în RM
 • Obligațiile fiscale în cazul onorării de către fidejusor – persoana fizică a obligațiunilor întreprinderii pentru creditul bancar 
 • Obligația de stingere a obligațiilor fiscale și prezentării dărilor de seamă în cazul reorganizării întreprinderii prin absorbție.

 

Tot în această rubrică Ludmila Mițova vă oferă detalii despre:

 

 • Reflectarea taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție şi montaj în TFZD 15 
 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor și aplicarea scutirii stabilite prin Decizia CMC nr. 6/9
 • Артезианские скважины и налог на недвижимое имущество
 • Возможность возврата сбора за пользование автомобильными дорогами, в случае незавершения процедуры вступления в права наследования на автомобиль
 • Основные средства, построенные на арендованных участках, и налог на недвижимость.

 

Totodată, amintim că am lansat campania de abonare pentru anul 2021  și vă invităm să fiți alături de noi și în anul viitor.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1682 vizualizări

Data publicării:

06 Octombrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Monitorul Fiscal | ediție | ghid | amortizare | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon