Știri

Ghidul practic de elaborare a planurilor de învățământ dual

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare proiectul Ghidului practic de implementare a Planului-cadrul pentru învățământul profesional tehnic secundar dual. Acest Ghid este destinat grupurilor de lucru antrenate în elaborarea planurilor de învățământ profesional tehnic dual. Grupurile de lucru vor fi constituite pe bază de paritate și vor include specialiști din cadrul instituțiilor de învățământ, ai agenților economici cu care au fost încheiate acorduri de colaborare și specialiști delegați de Camera de Comerț și Industrie. Ghidul prevede că, pentru a începe procesul de elaborare a planului de învățământ, sunt necesare următoarele documente:Profilul ocupațional / Standardul ocupațional • Descrierea calificării • Planul de învățământ pentru instruirea convențională la meseria în cauză (dacă există) • Lista resurselor instituției de învățământ, disponibile pentru a desfășura procesul • Lista resurselor agentului economic, disponibile pentru desfășurarea învățământului dual. Lista resurselor instituției de învățământ, disponibile pentru a desfășura instruirea duală se elaborează de către instituția respectivă în colaborare cu agentul economic și va include informații referitoare la sălile de clasă, laboratoare, ateliere etc. ale instituției de învățământ, ce pot fi utilizate în activitățile educaționale cu caracter dual. La elaborarea listei resurselor oferite pentru învățământul dual de către instituție se va ține cont de faptul că activitățile educaționale în instituția de învățământ vor constitui circa 20-30% din durata normativă a programului de formare profesională. În același timp, lista resurselor agentului economic disponibile pentru desfășurarea învățământului dual se elaborează de către agentul economic în colaborare cu instituția de învățământ și va include informații referitoare la sectoarele, echipamentele, utilajele destinate instruirii sau exersării, locurile de muncă la care pot fi repartizați ucenicii etc. Se recomandă ca această listă să fie elaborată ținând cont de faptul că activitățile educaționale la agentul economic vor constitui circa 70-80% din durata normativă a programului de formare profesională. La elaborarea listelor de resurse oferite de agentul economic pentru învățământul dual să va ține cont și de specificul proceselor de producere și de eventualul caracter sezonier al acestora. Este important ca lista în cauză să conțină informații explicite referitoare la capacitatea agentului economic de a accepta ucenici și eșalonarea acestor capacități în timp. Resursele oferite de instituția de învățământ și de către agentul economic trebuie să fie suficiente pentru garantarea faptului ca fiecare elev ce va urma programul de formare profesională va fi implicat în mod direct în toate activitățile de instruire, atât teoretică cât și practică, oferindu-i-se în mod obligatoriu posibilitatea de a exersa toate operațiile tehnologice, necesare pentru calificarea meseriei în cauză. Menționăm că Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual ce stabilește modul de organizare şi desfăşurare a formării profesionale, a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 2018. Potrivit Regulamentului, finanțarea învățământului dual va fi asigurată din bugetul de stat sau din alte surse pentru componentele de formare profesională ce îi revin instituției, iar din sursele agentului economic — pentru componentele de formare profesională ce îi revin acestuia. Instituția de învățământ, în baza surselor de finanțare oferite în conformitate cu prevederile Codului educației, achită ucenicului bursa lunară și îi asigură condițiile necesare pentru formarea profesională. Cheltuielile agentului economic legate de organizarea și realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual sunt deductibile. Proiectul Ghidului practic de implementare a Planului-cadrul pentru învățământul profesional tehnic secundar dual poate fi consultat până la 11 decembrie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei

847 vizualizări

Data publicării:

28 Noiembrie /2018 14:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon