Știri

Granturi pentru producători agricoli

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) a prezentat rezultatele celui de-al şaptelea apel al Programului de granturi post – investiționale destinate Managementului Durabil al Terenurilor. Conform informației, circa 7,2 mil. lei vor fi acordate pentru 28 de producători agricoli din Republica Moldova, proiectele cărora au fost considerate eligibile pentru finanțare în cadrul celui de-al șaptelea apel al Programului de Granturi post-investiționale destinate Managementului Durabil al Terenurilor (MDT). Solicitanților selectați le vor fi compensate investițiile efectuate în procurarea semănătorilor no-till, stropitorilor, combinelor, tocătoarelor, dar și pentru înființarea unui bazin de captare a apelor pluviale. Suprafaţa totală pe care vor fi aplicate tehnologiile şi practicile de MDT finanţate în cadrul acestui apel de granturi este de peste 6,5 mii ha. Datele făcute publice mai denotă că au fost compensate cheltuielile pentru investiții efectuate în procurarea a 234 utilaje (semănători – 96, stropitori – 47, tocătoare (cositori) – 43, combinatoare – 18), cât și pentru aplicarea practicilor de MDT (construcția a 3 lacuri antierozionale, 2 bazine de captare a apei pluviale și înierbarea cu lucrarea solului în jurul pomilor, în livezi). Amintim că, în perioada 2014-2018, Proiectul MAC-P a lansat șapte apeluri în cadrul Programului de granturi post-investiționale, în cadrul cărora 192 de producători agricoli au obținut suport financiar, dintre care 15,6% sunt femei. Per total, 253 care au depus dosare spre finanțare 253 potențiali beneficiari. Suma totală a sprijinului financiar oferit producătorilor prin intermediul Programului de Granturi post-investiționale destinate MDT de către Proiectul MAC-P a depășit 45,6 mil. lei, valoarea medie a unui grant constituind 237,5 mii lei. Notă: Programul de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” (MDT) a fost lansat în 2014 şi este parte componentă a proiectului MAC-P (Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova), finanţat din fondurile Băncii Mondiale, Guvernului Suediei, Facilităţii Globale de Mediu și Guvernului Republicii Moldova. Programul de granturi post-investiționale este destinat producătorilor agricoli din întreaga republică, cu excepția celor din orașele Chișinău și Bălți, care aplică practici și tehnologii de menţinere a sănătăţii şi productivităţii solului. Valoarea grantului post – investițional a constituit 50% din investiția eligibilă, cu un plafon de $20 mii per beneficiar.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

803 vizualizări

Data publicării:

05 Noiembrie /2018 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon