19
10 2015
1167

Granturile și creditele, oferite prin proiectul BM PAC II, se bucură de popularitate printre ÎMM

Deși de la lansarea oficială a subcomponentei de cofinanțare pentru ÎMM, prevăzută în cadrul proiectului Băncii Mondiale ”Ameliorarea Competitivității II”( PAC II) a trecut puțin timp, directorul executiv al Unității pentru implementarea proiectului Aureliu Casian a spus, că primele trei cereri de granturi au și fost prezentate. Valoarea subcomponentei de granturi de cofinanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova este de 3 mil. dolari. Prin aceste granturi BM va acoperi 50 la sută din costul serviciilor de consultanță pentru activități de sporire a competitivității și pentru export, accesate de ÎMM, dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar. E vorba de servicii pentru îmbunătățirea produselor existente, efectuarea unor studii în acest sens, pentru crearea produselor noi, optimizare proceselor interioare la întreprinderi, inclusiv a costurilor de producție, identificarea clienților și piețelor noi, îmbunătățirea imaginii companiei, certificarea sistemelor de management, – a precizat el. Prioritate va fi acordată proiectelor propuse de ÎMM, de întreprinderile exportatoare sau situate pe lanțul valoric orientat la export din patru sectoare: produse alimentare și băuturi, fabricarea produselor electronice și mecanice, textile și tehnologii informaționale, dar și din alte sectoare ale economiei. Presupunem că pînă în 2019, perioadă în care va fi implementat proiectul PAC II, să ajungem la 250 de ÎMM, beneficiare de granturi. În prezent desfășurăm diverse activități de comunicare, astfel ca informația despre subcomponenta de granturi de cofinanțare a ÎMM din cadrul PAC II să ajungă la toate companiile din sector, – a spus Casian. Directorul executiv al Unității de implementare a proiectului BM ”Ameliorarea competitivității” a reamintit, că PAC II are o componentă care facilitează accesul companiilor la resurse financiare pe termen mediu și lung. Aceasta, prin linia de credit în valoare de 30 mil. dolari, deschisă în 4 bănci comerciale participante – Mobiasbancă, ProCreditBank, FinComBank și Comerțbank. Linia de credit este destinată finanțării necesităților de mijloace circulante și investiții capitale ale întreprinderilor. Suma maximă a împrumutului oferit unui agent economic constituie echivalentul a 800 mii dolari. Iar perioada de maturitate la împrumuturile oferite este 8 ani pentru investiții capitale și 4 ani pentru mijloace circulante. Împrumuturile sunt disponibile în dolari, euro sau lei moldovenești pentru întreprinderile, care operează cel puțin 2 ani pe piață cu mai mult de 75 la sută de capital privat. Rata dobînzii la aceste împrumuturi este de 15%. Deja au fost aprobate 27 de proiecte în sumă de 4,5 mil. dolari. 23 din cele 27 proiecte aprobate sunt proiecte investiționale, – a relevat Casian. Proiectul BM ”Ameliorarea competitivității II (PAC II) are un buget total de 45 mil dolari, dintre care creditul Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (IDA) – 15 mil dolari și creditul Băncii Internaționale de Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD) – 30 mil dolari. Perioada de implementare a proiectului – 2015-2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.