Știri

Guvernul a decis extinderea suprafețelor de păduri din contul terenurilor degradate

Suprafața pădurilor în Republica Moldova va fi extinsă din contul terenurilor degradate. Lucrările de împădurire vor fi finanţate din bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din surse externe. Un regulament în acest sens a fost aprobat la nivel de Guvern. Actul prevede că terenurile care pot fi împădurite sunt cele neproductive, printre care se regăsesc terenurile cu eroziune avansată, cele afectate de alunecările active, prăbuşiri sau surpări, cele nisipoase sau saturate, precum şi cele poluate cu substanţe chimice sau petroliere. Totodată, documentul stabileşte că terenurile izolate degradate destinate împăduririi trebuie să aibă o suprafață minimă de 5 ha, în timp ce terenurile adiacente fondului forestier nu mai mică de 0,25 ha. Dreptul de proprietate a terenurilor private nou împădurite va putea fi păstrat sau transmis în proprietatea statului. Sortimentul de arbori şi arbuşti pentru împădurirea terenurilor degradate va fi ales în funcţie de capacitatea acestora de a rezista pe solul plantat şi beneficiile care le pot aduce pentru diminuarea gradului de eroziune a terenului. Prioritate va fi acordată speciilor autohtone de o productivitate şi o rezistenţă înaltă. În prezent, fondul forestier al Republicii Moldova are o suprafaţa totală de 419,1 mii de ha şi constituie 12,7 % din teritoriul ţării.


via | www.gov.md

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova

891 vizualizări

Data publicării:

04 August /2016 17:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon