30
09 2014
1265

Guvernul a aprobat lista firmelor, ce vor efectua auditul la întreprinderile cu capital de stat

Guvernul a aprobat lista societăților de audit, care vor efectua auditul situației financiare pentru anul 2014 a întreprinderilor de stat și SA, în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Auditarea situației financiare anuale la entitățile nominalizate este obligatorie.

Ministrul finanțelor Anatol Arapu a precizat că, în listă sunt incluse 37 de societăți de audit, selectate din 45, care posedă licență, eliberată de Camera de Licențiere pentru desfășurarea acestui gen de activitate antreprenorială.

Selectarea s-a făcut în conformitate cu criteriile stabilite în legile cu privire la întreprindere de stat și cu privire la societățile pe acțiuni, precum și în anexa la licența eliberată de Camera de Licențiere.

În parte, fiecare societate de audit selectată a prezentat confirmări, că cel puțin doi dintre auditorii săi sunt certificați la situația din 25 mai 2014, cel puțin unul din ei are experiență de activitate în domeniu nu mai puțin de 5 ani.

De asemenea, s-a luat în considerație lipsa sancțiunilor aplicate societății de audit, precum și auditorilor din cadrul societății de audit pentru ultimii doi ani, 2012 și 2013. În acest sens, confirmările au fost prezentate de către Serviciul de control și verificare a Consiliului de Supraveghere a activității de audit.

Lista va fi publicată în Monitorul

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.