Știri

HESOF: emiterea hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Instrucțiunea cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (în continuare – Instrucțiune). Ordinul nr. 605 din 2 noiembrie curent este publicat în Monitorul Oficial nr. 430-439 și intră în vigoare astăzi, 23 noiembrie 2018. Documentul conține două anexe – însăși Instrucțiunea și Registrul Hotărârilor cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. Astfel, Instrucțiunea prevede că, în cazul constatării faptului că contribuabilul are restanţe faţă de bugetul public național și urmează a fi aplicate măsuri de executare silită, hotărârea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (HESOF) se perfectează și se completează de către funcționarul fiscal al subdiviziunii responsabile de gestionarea arieratelor, fiind coordonată și contrasemnată de către șeful subdiviziunii. Documentul este perfectat în două exemplare și va fi semnat de conducerea SFS. În termen de trei zile lucrătoare de la emiterea HESOF, o copie autentificată a acesteia va fi expediată contribuabilului, oportunitățile de expediere fiind remiterea prin poşta electronică a contribuabilului, prin poștă cu aviz de receție sau înmânarea contribuabilului contra semnătură. În toate cazurile, confirmarea expedierii HESOF va fi ataşată în dosarul contribuabilului. Instrucțiunea prevede că, dacă după aplicarea modalităților de executare silită obligația fiscală restantă a contribuabilului nu a fost stinsă, majorându-se în urma prezentării dărilor de seamă fiscale sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, va fi emisă o nouă HESOF, în care se va indica suma totală a restanței conform fișei contului curent al contribuabilului la zi, iar, în partea dispozitivă, suma diferenței de sold. În acest caz HESOF nou-emisă nu o anulează pe cea precedentă. Astfel, la procedurile de executare silită participă toate HESOF emise de autoritatea fiscală. Dacă obligaţia fiscală a contribuabilului va fi parțial achitată, nu se va emite o altă HESOF, aceasta rămânând în vigoare până la stingerea totală a restanței. HESOF va fi considerată executată la data înscrierii în contul bugetului respectiv a sumelor obţinute în urma acţiunilor de executare silită. De asemenea, formularul HESOF prevede cazul în care măsurile de executare silită pot fi aplicate de/și de către executorul judecătoresc, din partea dispozitivă fiind indicate numele și prenumele executorului judecătoresc competent. Documentul publicat modifică Ordinul nr. 143 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2037 vizualizări

Data publicării:

23 Noiembrie /2018 14:01

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți | Legislație fiscală | Executarea silită a obligației fiscale

Etichete:

Instrucţiune | procedura | ordin SFS | Modificare | executare silită

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon