11
07 2022
365

Hotărârea de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale va conține motivarea asigurării

Ordinul nr. 271 al autorității fiscale cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale din 22 iunie 2022 a fost publicat în MO și a intrat în vigoare pe data de 8 iulie curent.
 
Potrivit acestuia, lista formularelor aplicate de către autoritatea fiscală în cadrul măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale este suplinită cu noi formulare, în care este indicată în mod obligatoriu motivarea de întocmire a hotărârilor cu privire la asigurarea stingerii.

 

Astfel, în redacție nouă este expus Formularul „Hotărârii cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale”. Totodată, sunt preconizate formulare care deja sunt elaborate și urmează a fi aprobate și utilizate în cazul hotărârilor:

 

  • cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în cazul contestării deciziilor şi acţiunilor privind executarea silită a obligaţiei fiscale conform art. 273 din CF
  • cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în cazul efectuării controlului fiscal la contribuabil şi existenţei suspiciunii că bunurile contribuabilului sau debitorului (ilor) acestuia pot fi înstrăinate până la emiterea deciziei asupra cazului
  • cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în situația monitorizării contribuabilului în perioada de funcţionare a postului fiscal şi existenţei suspiciunii că acesta va înregistra obligaţii fiscale faţă de buget, pe care nu va fi în stare să le achite
  • cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în scopul asigurării executării prevederilor HG nr. 1275/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale RM în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală.

 

Respectivele formulare au devenit anexele 11-1la Ordinul.

 

Suplimentar, și în Ordinul nr.379/2017 este inclusă prevederea stabilită în Codul de executare1, potrivit căreia unele venituri ale persoanelor fizice cetățeni nu sunt obiectul sechestrului.

 ______________________________________________________

1Codul de executare, art. 110. Veniturile care nu pot fi urmărite

(1) Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:

a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;b) bursele acordate de instituţiile publice de învăţământ superior, de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar;c) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;d) pensiile de întreţinere;e) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;f) prestațiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)–c) și lit. g) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale;g) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;h) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;i) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;j) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;k) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;l) compensaţiile nominative;m) alocaţiile sociale de stat;n) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere;o) partea salariului în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepția cazului când se urmărește pentru situațiile prevăzute la art. 106 alin. (3).

(2) Măsurile asigurătorii aplicate asupra veniturilor indicate la alin. (1) vor fi ridicate prin încheierea executorului judecătoresc emisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii debitorului, însoțită de actele ce confirmă că mijloacele bănești aflate în conturile bancare provin exclusiv din sursele indicate la alin. (1).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.