Știri

IFS Cantemir: eficiență a controalelor fiscale

În perioada 27- 31 iulie 2015 Inspectoratul Fiscal pe raionul Cantemir a desfășurat diverse activități în scopul conformării fiscale benevole a contribuabililor și popularizării legislației fiscale si anume: pe data de 29.07.2015 a fost organizată o ședință cu privire la conformarea benevolă la care au participat 9 agenți economici. Totodată, au fost întreprinse acțiuni în vederea combaterii fenomenului de activitate ilicită. În acest sens au fost efectuate controale operative, drept rezultat fiind depistate 4 încălcări și întocmite procese- verbale pe baza desfășurării ilegale a activității de întreprinzător, contravenție prevăzută de art. 263 (1) al Codului Contravențional al R. Moldova și anume: activitate ilicită – 4 cazuri. De către inspectorii secției urmărirea plăților a IFS Cantemir au fost aplicate măsuri de executare silită a obligației fiscale și anume au fost ridicate mijloace bănești de la 16 agenți economici, în sumă de 44403.91 lei, dispoziții de suspendare a conturilor – 3, scrisori de conformare la achitarea restantelor -1. În același timp, angajații Direcției Control Fiscal au efectuat un control tematic în urma căruia au fost calculate suplimentar impozite, taxe si sancțiuni în sumă totală de 22000.00 lei.
via | www.fisc.md

1237 vizualizări

Data publicării:

04 August /2015 15:40

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon