03
08 2015
1103

IFS mun. Chișinău intensifică activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea de asistență contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecăruia în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens. Astfel, în perioada 01.03-30 iulie 2015, s-au întreprins următoarele:
  • au fost efectuate 2010 inspecții în cele 208 sectoare, repartizate funcționarilor fiscali;
  • au fost înmânate contribuabililor 26962 de scrisori privind conformarea voluntară;
  • au fost eliberate 641 de patente de întreprinzător;
  • înregistrați 30 contribuabili noi;
  • înregistrate 145 de subdiviziuni noi;
  • au fost depuse la Organul fiscal cu 788 Declarații CET08 mai multe, în raport cu anul precedent, fiind înregistrată o creștere a veniturilor declarate cu 7031932 lei.
În același timp, în perioada vizată, de către DAF-urile din municipiul Chișinău, au fost desfășurate ședințe de conformare cu conducătorii ACC, CCL, APLP referitor la prezentarea informației despre cazurile de transmitere în locațiune, arendă a bunurilor imobiliare. Prin urmare, au fost înregistrate la Organul fiscal – 417 de contracte de locațiune. În scopul popularizării legislației fiscale, au fost purtate 17837 de discuții în colective și conversații individuale cu toți contribuabilii vizitați. Au fost organizate și desfășurate 13 seminare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.