Știri

IFS Ungheni: implementarea în practică a conceptului „contribuabil onest”

Promovarea civismului fiscal și educarea spiritului onorării voluntare a obligațiilor fiscale de către agenții economici, constituie premisa unei activități fructuoase și cu rezultate deosebite în activitatea cotidiană a IFS pe r. Ungheni. Întru continuarea bunei tradiții de educare a tinerilor antreprenori, de cultivare a spiritului ,,contribuabilului onest”, angajații Direcției Administrare Fiscală de comun cu Camera de Comerț și Industrie filiala Ungheni au participat la un seminar cu agenți economici nou-înregistrați, precum și cu cei ce doresc să inițieze o afacere. În cadrul seminarului tinerii antreprenori au fost familiarizați cu actele legislative de evidență fiscală, printre care: Codul Fiscal în redacție prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 (în vigoare din 01 mai 2015); Legea nr.231 din 23.09.2010 ,,Cu privire la comerțul interior”; Legea nr.845 din 03.01.1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” etc. Totodată, cei prezenți au luat cunoștință cu Ghidul ,,Asistență în lansarea afacerilor”, abordându-se drept teme: regimurile fiscale în dependență de forma organizatorico-juridică practicată, modalitatea și termenele de prezentare a dărilor de seamă, precum și onorarea obligațiunilor fiscale, tipurile de încălcări și mărimea sancțiunilor. În același context, contribuabilii au participat la o excursie virtuală pe pagina oficială a Serviciului Fiscal www. fisc.md, analizând oportunitatea de accesare a serviciilor electronice, care este una rapidă, comodă și corespunde cerințelor utilizatorilor. Printre serviciile analizate s-au regăsit: ,,Declarația electronică”; ,,Declarația rapidă”; ,,Comanda on-line a formularelor tipizate”; ,,Verificarea facturii fiscale”; ,,Contul curent al contribuabilului”; ,,Descarcă formulare”; ,,Diseminare mesaje ”etc. Nu în ultimul rând contribuabilii nou-înregistrați au fost informați despre noțiunile de evaziune fiscală, fraudă fiscală, pseudoactivitate și actele de corupție, despre responsabilitatea și riscul pe care și-l asumă în cazul acceptării desfășurării unei activități frauduloase, dar și despre consecințele ce rezultă din coruperea activă și cea pasivă. Doar prin informarea și educarea tinerei generații, prin plantarea ,,bobului de conformare voluntară, de contribuabil onest”, vom atinge acel nivel de cultură fiscală în care impozitele și taxele sunt percepute ca o parte indispensabilă într-o societate modernă. Inspectorii Direcției control fiscal al IFS pe raionul Ungheni au intensificat acțiunile de verificare a contribuabililor ce practică activitate de întreprinzător. În acest context în perioada 27.07.2015 – 31.07.2015 au fost efectuate 16 verificări operative. Drept rezultat al acțiunilor desfășurate, au fost depistate încălcări ale legislației fiscale în 16 cazuri, ca urmare vor fi aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 18 mii lei. Cele mai frecvente încălcări s-au înregistrat la desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, în 14 cazuri fiind întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, potrivit art. 263 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova.
via | www.fisc.md

1099 vizualizări

Data publicării:

04 August /2015 11:20

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon