20
02 2014
1643

Implementarea Programului de sporire a fertilităţii solurilor va costa 35 mln de lei

Implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016 va costa statul circa 35 de milioane de lei. Planul de acţiuni în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern, comunică MOLDPRES. Planul prevede instruirea specialiştilor din agricultură, elaborarea hărţilor digitale care să includă principalele forme de degradare a solurilor, defrişarea plantaţiilor multianuale degradate, curăţarea albiei rîurilor mici, efectuarea monitoringului solurilor irigate. Vasile Bumacov, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, a declarat la şedinţa Guvernului că scopul programului constă în aplicarea măsurilor de stopare a degradării şi de sporire a fertilităţii solurilor prin implementarea tehnologiilor moderne şi a practicilor agricole prietenoase mediului. Potrivit unor studii, starea actuală a solului în R. Moldova este nesatisfăcătoare pe 50 la sută din terenuri, iar pe circa 10 la sută este critic. Nota medie ponderată de bonitate a solurilor agricole constituie 63 puncte, iar 178 mii ha sînt foarte puternic degradate sau deteriorate, cu o bonitate mai mică de 20 de punte. În aceste condiţii, prejudiciul anual adus economiei este considerabil.

via www.moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.