Știri

Impozit pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Până la expirarea termenului limită de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) au mai rămas 13 zile. După generalizarea efectuată în zilele precedente, de astăzi ediţia noastră va publica răspunsuri la cele mai frecvente intrebări ce ţin de impozitul pe venit, care sunt adresate de contribuabili atât în adresa Serviciului Fiscal de Stat, cât şi în adresa PP “Monitorul Fiscal FISC.MD”. Se va reţine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital? Conform prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Cod. Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital, urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat. În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, acesta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, fără a lua în calcul baza valorică a activului procurat. Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art. 83 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal. Cum se va impozita ajutorul acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti? Conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţie constituie surse de venit neimpozabile. Astfel, în cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti filantropice, pentru beneficiari ajutorul primit nu se va impozita. În cazul în care statutul asociației nu prevede acordarea ajutoarelor bănești persoanelor fizice, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 lit.o) din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, asociațiile obștești vor reţine în prealabil 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1633 vizualizări

Data publicării:

20 Aprilie /2018 08:31

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon