Știri

Impozitul pe avere

Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere? Conform art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
  • valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult;
  • suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.
Dacă subiectul impunerii are în gospodărie alte construcții (garaj, sarai şi alte construcţii auxiliare), acestea apar în calitate de obiecte ale impunerii cu impozitul pe avere? Obiect al impunerii cu impozitul pe avere îl constituie: bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor). Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, potrivit clasificației stabilită în scopul impozitării prin HG nr. 1303 din 24.11.2004, includ construcţiile şi încăperile izolate destinate predominant locuirii permanente şi activităţilor complementare ei, precum şi terenurile pe care sînt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcţii, cu următoarele subcategorii:
  • apartamente şi încăperi izolate locative în case cu multe etaje;
  • apartamente în case de locuit individuale;
  • case de locuit individuale, inclusiv terenuri aferente şi construcțiile auxiliare în localităţile urbane şi în localităţile rurale;
  • terenuri destinate construcţiei locative.
Căsuţă de vacanţă, potrivit clasificației stabilită în scopul impozitării prin HG nr. 1303 din 24.11.2004, este căsuţă amplasată pe lotul pomicol (vilă). Respectiv, construcțiile auxiliare aferente caselor de locuit individuale constituie obiecte ale impunerii şi participă la estimarea bazei impozabile. Apar în calitate de obiecte ale impunerii bunurile imobiliare din localitățile rurale neevaluate de organele cadastrale teritoriale? Avînd în vedere faptul că impozitul pe avere se aplică numai pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării, de la valoarea apreciată de către organele cadastrale teritoriale, bunurile imobiliare din localitățile rurale neevaluate de organele cadastrale teritoriale nu apar în calitate de obiecte ale impunerii. În scopul aplicării impozitului pe avere, bunul imobiliar urmează să corespundă cel puțin unui singur criteriu sau ambelor criterii? Impozitul pe avere se aplică, numai în cazul în care totalitatea bunurilor imobiliare cu destinație locativă (cu excepţia terenurilor), inclusiv căsuţele de vacanţă aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum şi cotele-părţi ale acestora, urmează să corespundă cumulativ ambelor condiții: valoarea estimată totală să constituie 1,5 milioane lei şi mai mult și suprafața totală să se constituie 120 m2 şi mai mult. În cazul în care bunurile imobiliare corespund numai unui singur criteriu, acestea nu apar în calitate de obiect al impunerii (art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal).

via | www.sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4603 vizualizări

Data publicării:

13 Decembrie /2017 08:41

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon