Știri

Impozitul pe bunurile imobiliare se va percepe de la persoanele care le posedă în realitate

Asupra bunurilor imobile care fac obiectul înregistrării primare masive şi pentru care nu există acte ce demonstrează dreptul de proprietate, în registrul bunurilor imobile se va nota posesia de fapt, în baza adeverinţei eliberate de către autoritatea publică locală, contrasemnată de posesor. Dacă, până la înregistrarea posesorului ca proprietar, se prezintă acte de proprietate pe numele altei persoane, posesia se radiază din oficiu, fără a fi necesar acordul celui înscris şi se înregistrează dreptul de proprietate. Reglementarea va permite luarea la evidenţă a tuturor bunurilor din localitate, cât şi perceperea impozitelor de la persoanele care posedă în realitate bunul imobil. Agenția Relații Funciare și Cadastru a elaborat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, se propune completarea art.55 din Legea cadastrului bunurilor imobile ce ține de înregistrarea primară masivă pentru a reglementa procesul de identificare a deţinătorilor de bunuri imobile, de perfectare a titlurilor de autentificare a deţinătorilor de terenuri în cadrul înregistrării primare masive și alte aspecte. Articolul respectiv poate fi completat cu 14 alineate noi, ce conțin reglementări privind identificarea proprietarilor și actele în temeiul cărora aceștia vor fi identificaţi de către autoritatea publică locală. Documentul prevede că primarul unităţii administrativ-teritoriale în care are loc înregistrarea primară masivă este obligat să informeze deţinătorii de imobile despre necesitatea de a permite accesul specialiştilor să execute lucrări cadastrale, de prezentare a actelor juridice referitoare la imobile și de participare la identificarea hotarelor imobilelor. Informarea se va face prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate. Proiectul prevede implicarea cetăţenilor în acest proces pentru ca informaţia colectată pentru înregistrarea primară masivă să fie cât mai exactă. Bunurile imobile ai căror proprietari sau posesori de fapt nu vor putea fi identificaţi în cadrul înregistrării primare masive, se vor înregistra provizoriu după unitatea administrativ-teritorială. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi înregistrat ulterior, la cererea titularului de drept, în baza documentelor ce confirmă dreptul de proprietate, iar dreptul înregistrat provizoriu se va radia cu consimţământul APL respective. Totodată, la trecerea termenului de 10 ani, dreptul de proprietate al UAT înregistrat provizoriu se va înregistra, la cerere, după unitatea administrativ-teritorială, cu condiţia că, la data depunerii cererii, nu este notată o acţiune în justiţie prin care se contestă înscrierea în registrul bunurilor imobile. Potrivit proiectului, în procesul înregistrării primare masive, se înscriu terenul şi clădirile principale amplasate pe teren, suprafaţa cărora poate fi aproximativă, fiind ulterior precizată prin efectuarea lucrărilor cadastrale, cu condiţia că proprietarul declară, sub proprie răspundere, precum că clădirea nu a fost reconstruită după înregistrarea primară. Totodată, prin derogare de la alte reglementări, pentru casele de locuit individuale şi anexele gospodăreşti, în lipsa altor documente, dreptul de proprietate se va înscrie în baza extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor ţinut de primărie. Proiectul mai propune soluţii pentru situaţiile în care în teren, în urma măsurărilor, se va constata un deficit sau un surplus de suprafaţă în raport cu cea indicată în actele de atribuire. Astfel, se propune ca, în cazul unui surplus de suprafaţă, să se formeze un teren de sine stătător în favoarea UAT, iar în cazul în care, potrivit parametrilor şi amplasării, nu poate fi format bun imobil de sine stătător, surplusul de suprafaţă se va adăuga proporţional la terenurile proprietate privată. De asemenea, se propune ca, în procesul înregistrării primare masive, în registrul bunurilor imobile să fie înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile care au aparţinut persoanelor decedate, dacă la momentul efectuării înregistrării nu sunt prezentate certificatele de moştenitor sau alte acte ce demonstrează dobândirea dreptului de proprietate.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2085 vizualizări

Data publicării:

01 Octombrie /2019 11:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon