Știri

Impozitul pe imobile. Subiectul impunerii în întrebări și răspunsuri

Poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare persoana proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a înregistrat în modul cuvenit drepturile sale patrimoniale asupra bunului imobiliar? Da, proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a executat obligaţia de înregistrare a drepturilor sale patrimoniale asupra bunului imobiliar, poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, în condiţiile în care îşi exercită, de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestui bun. (art. 277 alin. (2) din Codul fiscal). Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane? În cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine (art. 277 alin. (3) din Codul fiscal). Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie? În cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale (art. 277 alin. (4) din Codul fiscal). Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul conractului de leasing financiar? În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este locatarul bunurilor imobiliare (art. 277 alin. (5) din Codul fiscal).


via | www.fisc.md

1905 vizualizări

Data publicării:

15 Martie /2017 08:56

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon