28
07 2022
1639

Impozitul pe venit achitat de persoanele fizice locatori a sporit cu 20%

În primele 6 luni ale anului 2022, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile constituie 18,9 mil. lei, în creștere cu 20,1% față de perioada similară a anului precedent, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada de referință au fost identificate 3048 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
 
La 284 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget:
  • plăți de bază în sumă de 162,9 mii lei;
  • majorări de întârziere în sumă de 11,4 mii lei;
  • amendă în mărime de 29,6 mii lei.
 
Per total în semestrul I al anului curent la SFS au fost înregistrate 9150 contracte de locațiune/chirie.
 

Perioada 01.01.2021-30.06.2021, lei

Perioada 01.01.2022-30.06.2022, lei

Devieri

Suma, lei

%

15 763 000

18 931 200

3 168 200

20,1

 
În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu până la data de 25 a lunii în curs.
 
Autoritatea fiscală reamintește despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute și persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele.

via | www.sfs.md

4 comentariu

Comentariu a fost șters
Comentariu a fost șters
Comentariu a fost șters
Comentariu a fost șters
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.