Știri

Impozitul pe venit al persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată, la acordarea cadourilor salariaților în legătură cu ocazia diferitor sărbători? În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile. Cnform prevederilor art. 15 lit.a) din Codul fiscal, suma totala a impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) si întreprinzătorilor individuali, în mărime de 7% şi 18% în dependență de grila, stabilită la articolul dat. Astfel, în cazul în care de către patron sunt acordate cadouri cu ocazia diferitor sărbători în favoarea lucrătorilor, plățile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislația în vigoare sunt acordate cadouri cu titlul de donație, acestea, potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii? În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. Respectiv, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15) cu indicarea la codul C5 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicând cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1713 vizualizări

Data publicării:

21 Aprilie /2018 08:31

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon