Știri

În anul 2018 deficitul bugetar a constituit 0,85% din PIB

La bugetul public național în anul 2018 au fost acumulate venituri în sumă totală de 57 995,9 mil. lei, ceea ce constituie 99,8% fată de prevederile anuale, în creștere cu 8,7% față de 2017. La partea de cheltuieli, bugetul a fost executat în sumă de 59 608,9 mil. lei, la nivel de 92,3% din prevederile anuale. Comparativ cu anul 2017, acestea s-au majorat cu 9,3%. Executarea bugetului public național în anul 2018 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1 613,0 mil. lei sau la nivel de 0,85% din PIB. În cadrul ședinței de ieri a Guvernului a fost examinat proiectul de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018. Potrivit Raportului, în structura veniturilor bugetului public partea majoră o dețin impozitele și taxele - 64,9%, acumulate în sumă de 37 660,2 mil. lei, majorându-se față de anul 2017 cu 3 184,4 mil. lei sau cu 9,2%. Dintre acestea, impozitele și taxele pe mărfuri și servicii au fost colectate în sumă de 26 091,9 mil. lei sau cu 1 476,2 mil.lei mai mult față de anul 2017. Astfel, impozitul pe venit a atins volumul de 9 338,7 mil.lei (cu 1 615,9 mai mult față de anul 2017), taxele asupra comerțului exterior și operațiunilor externe – 1 665,8 mil. lei și impozitele pe proprietate – 563,8 mil. lei. Totodată, ca pondere în PIB, impozitele și taxele în anul 2018 au constituit 19,8% sau cu 0,5% mai mult față de nivelul anului 2017. Impozitul pe venitul persoanelor fizice a fost încasat în sumă de 3 982,0 mil. lei, cu o majorare în raport cu anul 2017 cu 333,1 mil. lei sau cu 9,1%. Gradul de realizare, comparativ cu planul precizat, a constituit 101,8%, creșterea fiind cu 70,6 mil. lei. Totodată, din impozitul pe venitul persoanelor juridice în anul 2018 au fost încasate 5 356,7 mil. lei, majorându-se, în raport cu anul 2017, cu 1 282,8 mil. lei sau cu 31,5%. În anul 2018, încasările din accize au constituit 5 903,4 mil. lei, gradul de realizare față de prevederile anuale constituind 92,5% (6 385,0 mil. lei). Încasările din TVA au însumat 21 470,2 mil. lei, cu o majorare față de anul 2017 cu 1 957,5 mil. lei sau 10,0%. Gradul de realizare față de prevederile anuale constituie 102,7%. În structura încasărilor, TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova a constituit 7 105,5 mil. lei sau 33,1%, iar la TVA la mărfurile importate – 14 364,7 mil. lei sau 66,9%. Potrivit datelor din Raport, în anul 2018 din suma totală a veniturilor BPN 64,6% revine veniturilor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat și 36,9% – veniturilor administrate de către Serviciul Vamal. La partea de cheltuieli, în document se menționează că, în aspect funcțional, practic toate domeniile au înregistrat creșteri în anul 2018 comparativ cu anul 2017. Astfel, pentru serviciile în domeniul economiei cheltuielile au sporit cu 122,0%, gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale – cu 115,8%, cultură, sport, tineret, culte și odihnă – cu 113,9%, apărare națională – cu 113,2 %, protecția socială – cu 110,2 %, ordinea publică și securitatea națională – cu 108,3%, învățământ – cu 108,1% și ocrotirea sănătății – cu 107,3%. În același timp, diminuări s-au înregistrat la serviciile de stat cu destinație generală – 97,8% și pentru protecția mediului – 78,7 %. La situația din 31 decembrie 2018, restanțele agenților economici la plățile în bugetul public național au însumat 1 267,5 mil. lei, ceea ce constituie 2,15% din suma veniturilor administrate de SFS și SV pe parcursul anului 2018. Comparativ cu situația din 31 decembrie 2017, restanțele la bugetul public național s-au micșorat cu 98,0 mil. lei sau 7,2%. Pe parcursul anului 2018 au fost realizate o serie de reforme în domeniul fiscal ce au avut drept scop diminuarea poverii fiscale asupra cetățenilor prin reformarea sistemului de impozitare a persoanelor fizice, precum și asupra mediului de afaceri, în vederea stimulării proceselor economice și creșterii continue a economiei, a menționat ministrul Finanțelor, Ion Chicu.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

788 vizualizări

Data publicării:

30 Mai /2019 11:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon