Știri

În ce caz declaranții vor prezenta informații suplimentare

În cazul în care organul vamal va avea suspiciuni legate de valoarea de tranzacție declarată, acesta va solicita declarantului informații suplimentare. Dacă după primirea acestor informații sau în absența unui răspuns suspiciunile nu vor fi eliminate, organul vamal poate decide că valoarea în vamă nu poate fi determinată și va înscrie în actul de inspecție motivul justificat al neacceptării metodei de tranzacție, oferind declarantului posibilitatea de a răspunde în scris, în termen de 4 ore de la recepționarea actului de inspecție, cu prezentarea dovezilor corespunzătoare. În cadrul ședinței Guvernului din 27 decembrie a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor. Proiectul a fost elaborat ca urmare ca consultărilor desfășurate cu mediul de afaceri, care au solicitat optimizarea procedurilor de verificare a valorii în vamă. Potrivit documentului, suspiciunile întemeiate se referă la neconcordanțe sau nereguli constatate în documentele sau informațiile prezentate pentru vămuirea mărfurilor, precum și la riscurile gestionate de Serviciul Vamal. La prezentarea de către declarant a informaţiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, organul vamal efectuează înscrieri în actul de inspecție cu indicarea expresă a acestora. Astfel, informațiile prezentate pentru confirmarea valorii în vamă vor conține: datele de identificare ale vânzătorului şi cumpărătorului mărfurilor, denumirea lor, cantitatea, preţul pentru fiecare unitate şi valoarea totală a mărfurilor, semnătura persoanei emitente, numărul și data de emitere a facturii, condiţiile şi modalitatea de achitare, reducerile și condițiile de aplicare a acestora, condiţiile și termenul de livrare, precum și natura tranzacţiei (comercială/necomercială). În cazul în care suspiciunile vor fi eliminate, valoarea în vamă declarată se acceptă și se efectuează înscrierile respective pe actul de inspecție, care se aduc la cunoștința declarantului. Dacă, însă, acestea nu vor fi eliminate, dezacordul cu privire la decizia organului vamal nu scutește declarantul de obligativitatea conformării la cerinţele stabilite. Regulamentul este completat și cu prevederi ce se referă la solicitarea de aplicare a procedurii de amânare a determinării definitive a valorii în vamă, care se efectuează prin depunerea de către declarant a unei cereri scrise la postul vamal responsabil de perfectarea actelor vamale. Organul vamal examinează cererea și informează declarantul prin actul de inspecție despre acceptarea/neacceptarea acesteia, în termen de până la 4 ore de la recepționare. Proiectul mai prevede că, în cazul în care transportul este gratuit sau în lipsa prezentării calculului, cheltuielile de transport până la locul de introducere se identifică de către organul vamal în baza cheltuielilor de transport declarate anterior pentru același mod de transport, distanță parcursă, greutate/volum transportat, regim de temperatură necesar pentru transportarea mărfurilor. În cazul în care se constată mai multe transporturi similare, se utilizează cea mai mică dintre aceste valori. De asemenea, Regulamentul se completează cu capitolul XII ce va reglementa particularitățile privind procedura de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă a bunurilor introduse de persoanele fizice și persoanele fizice care desfășoară activități independente. Astfel, în procesul verificării corectitudinii determinării valorii în vamă a bunurilor introduse în RM de către persoanele fizice, organul vamal verifică datele indicate în formularul tipizat în raport cu marfa prezentată și, în situaţia în care în urma examinării se constată că valoarea în vamă corespunde celei declarate, aceasta se acceptă, iar dacă aceasta trezește suspiciuni, se solicită informații suplimentare, cu acordarea a unui termen-limită ce nu va depăşi 2 zile lucrătoare. În același timp, în procesul verificării corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor importate de către persoanele fizice care desfășoară activități independente, procedura de verificare a valorii în vamă se va efectua cu aplicabilitatea analogică a mecanismului prevăzut de capitolul VII din Regulament, care prevede efectuarea verificării corectitudinii în baza evaluării de către organul vamal a riscurilor determinate/potenţiale în cadrul perfectării tranzacţiilor de import a mărfurilor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

921 vizualizări

Data publicării:

02 Ianuarie /2020 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon