03
08 2022
111

În Moldova ar putea fi implementat un mecanism de etichetare ecologică pe bază voluntară

În scopul îmbunătățirii cadrului normativ privind etichetarea ecologică, Ministerul Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind etichetarea ecologică, care a fost inclus pe agenda ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător de ieri, 2 august curent.
 
Proiectul prevede stabilirea unui sistem de acordare pe bază voluntară a etichetei ecologice pentru promovarea produselor cu un impact redus asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață și furnizarea către consumatori a informațiilor corecte și argumentate științific cu privire la impactul acestora asupra mediului. Mecanismul de etichetare ecologică este unul voluntar (tipul I - EN ISO 14024) care prevede condiții obligatorii pentru agenții economici, în procesul de obținere a certificatului de conformitate și nemijlocit a utilizării etichetei ecologice.
 
Astfel, sistemul de etichetare ecologică are ca obiectiv înlocuirea substanțelor dăunătoare/periculoase cu substanțe mai sigure, pentru a încuraja operatorii economici să comercializeze mărfuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, iar consumatorii să identifice mai ușor mărfurile și serviciile inofensive din punct de vedere ecologic.
 
Conform proiectului, eticheta ecologică este precisă, verificabilă, relevantă și nu va induce în eroare, se bazează pe o metodologie științifică suficientă pentru a certifica utilizarea datelor exacte și predictibile, iar procedurile și cerințele pentru acordarea etichetei ecologice nu vor crea bariere nejustificate în comerțul internațional.
 
Totodată, la eliberarea etichetei ecologice, în procesul evaluării conformității produsului sau serviciului cu criteriile ecologice, se vor lua în considerare toate aspectele relevante privind ciclul de viață al produsului sau serviciului.
 
În același timp, se propune reglementarea procedurii de control privind respectarea condițiilor de utilizare a etichetei ecologice de către operatorii economici certificați, care va fi efectuat de organismul de evaluare a conformității pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de conformitate. Scopul controlului este de a confirma că produsele și serviciile corespund criteriilor ecologice, iar domeniul de aplicare, frecvența și procedura de control vor fi stabilite în funcție de gradul de pericol potențial al produsului, disponibilitatea unui sistem de management al calității, rezultatele certificării ecologice sau controlului anterior, prezența sau absența reclamațiilor din partea consumatorilor și a autorităților de control și supraveghere de stat.
 
Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.