11
03 2015
927

În curînd vor fi anunțate noi oportunități de privatizare a unor bunuri imobile, amplasate în diverse localități ale țării

Circa 100 bunuri imobile, proprietate publică a statului și unităților teritorial-administrative urmează a fi scoase la privatizare. Un proiect de lege în acest sens, prin derogare de la prevederile Codului civil și Legii cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice, a elaborat Ministerul Economiei la o solicitare a Guvernului. Bunurile aparțin instituțiilor din domeniul social – educație, cultură, sănătate și sunt în prezent neutilizate conform destinației, din motive demografice și economice. Înstrăinarea lor este interzisă, dar întreținerea acestor bunuri imobile într-o stare satisfăcătoare, atît pentru bugetul de stat, cît și pentru bugetele locale constituie o povară. Din această cauză multe sunt lăsate fără îngrijire, se deteriorează. Ministerul Economiei este de părere că vînzarea acestor bunuri ar putea contribui la suplinirea bugetului de stat și a bugetelor locale. Pe de altă parte, sectorul privat va identifica posibilități de utilizare a bunurilor în cauză. Bunurile sunt amplasate în diverse localități ale țării, astfel că apar noi oportunități pentru antreprenorii din teritoriu, ca să le procure și să-și extindă afacerile. Lista bunurilor imobiliare – grădinițe, scoli, puncte medicale, cămine, case de prestări servicii, centre culturale, băi a fost întocmită la propunerile administraţiei publice centrale şi locale în gestiunea cărora ele se află. Lista a fost avizată de toate structurile interesate. Organizarea și pregătirea procesului de privatizare a bunurilor imobile va fi efectuată de Agenția Proprietății Publice, subordonată Ministerului Economiei. Proiectul de lege este plasat, pe pagina web a ministerului www.mec.gov.md, pentru consultări publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.