30
11 2015
1393

Indemnizațiile adresate familiilor cu copii: mai simplu de obținut și mai mari

Părinții ai căror copii s-au născut pe teritoriul altui stat nu vor mai fi nevoiți să prezinte pentru a beneficia de indemnizațiile adresate familiilor cu copii de certificat privind nașterea copilului, eliberat de către autoritatea competentă a statului respectiv - potrivit modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii propus pentru consultări publice de Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei. Pentru obținerea acestui certificat, care confirmă că solicitantul beneficiază sau nu de indemnizație, acesta trebuia să se deplaseze în țara, unde s-a născut copilul, ceea ce presupune cheltuieli financiare. Au fost, de asemenea, sesizate cazuri, când organele competente din unele țări refuză eliberarea certificatului dat, pe motiv că cetățenii străini nu au dreptul la prestațiile menționate sau neexistenței prestațiilor familiilor cu copii. Totodată, termenul de adresare pentru stabilirea indemnizațiilor, prevăzut de legislația națională este restrâns și constituie 12 luni de la nașterea copilului. În vederea soluţionării problemei enunţate MMPSF propune ca solicitanții de indemnizații, adresate familiilor cu copii să declare pe responsabilitate personală neacordarea indemnizațiilor respective în țara de naștere a copilului. Însă modificările și completările precizează că în cazul depistării ulterioare a beneficierii nejustificate de indemnizații, sumele încasate vor fi restituite bugetului asigurărilor sociale de stat. De asemenea, în temeiul rectificărilor operate la Legea bugetului de stat pentru anul 2015 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 proiectul modificărilor și completărilor prevede majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru întreținerea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani, în cazul persoanelor neasigurate și a cuantumului minim al indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, în cazul persoanelor asigurate de la 400 lei lunar până la 440 lei, adică cu 10 la sută. Astfel ,numărul beneficiarilor din rândul persoanele asigurate, care vor beneficia de indemnizație majorată cu 10 la sută pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani se prognozează să fie de 44556 în 2016, de 46624 în 2017 și de 48692 în 2018. Iar cheltuielile necesare pentru acoperirea acestor indemnizații pe ani 2016-2018 se estimează la 3157,5mii lei, 4620,2 și, respectiv de 6818,6 mii lei. Numărul persoanelor neasigurate, care vor beneficia de indemnizație pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani în anii 2016, 2017 și 2018 se estimează anual la 39062 de persoane, iar cheltuielile solicitate pe fiecare dintre acești trei ani de 18927,9 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.