Știri

Întreprinderile de stat vor fi reorganizate în societăţi comerciale

Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul de lege cu privire la întreprinderile de stat și municipale, scopul căruia este creșterea eficienței administrării lor. Noul act normativ va înlocui actuala Lege privind întreprinderile de stat. Documentul reglementează particularitățile creării, funcționării și sistării activității întreprinderilor de stat și municipale, modul de administrare a bunurilor care sunt transmise în gestionarea acestora, procedurile de reorganizare sau lichidare, componența, atribuțiile și responsabilitățile conducerii, efectuarea operațiunilor cu conflict de interese și divulgarea informației insider ale companiei. O prevedere nouă a proiectului este introducerea unei mărimi minime a capitalului social de 5 mii de lei. Se mai propune stabilirea unui regim juridic special cu divizare clară în evidența contabilă a bunurilor publice și cu destinație socială, pentru ca acestea să nu poată fi înstrăinate. Este prevăzută și extinderea atribuțiilor consiliului administratorilor întreprinderilor de stat/municipale. Această structură va determina criteriile de eficiență şi de evaluare a performanţelor întreprinderii, va aproba planul de afaceri și va monitoriza executarea acestuia, va soluționa litigiile, va aproba regulamentul de achiziții a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, dar și de selectare, prin concurs, a administratorilor. În același timp, vor fi completate obligațiunile fondatorilor și administratorilor întreprinderilor de stat și municipale. Astfel, fondatorul va aproba contractele de achiziții ale întreprinderii, valoarea cărora depăşeşte 25% din costul activelor nete sau cele de peste 400 mii de lei. O altă prevedere ține de crearea comisiilor de cenzori, care o dată la 6 luni vor efectua controlul activității economice și financiare a companiei, inclusiv a procedurilor de achiziție. Este prevăzută şi procedura de lichidare benevolă a întreprinderilor de stat și municipal, deoarece în prezent circa 320 de astfel de entități nu activează și urmează a fi lichidate. În același timp, este propus un termen-limită de 2 ani pentru reorganizarea întreprinderilor de stat și municipale în societăți comerciale sau instituții de stat. În 2016, autoritățile locale administrau 550 de întreprinderi municipale, iar cele centrale – 250 de întreprinderi de stat.

via | infomarket.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2234 vizualizări

Data publicării:

24 Noiembrie /2017 14:37

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon