01
04 2014
924

Investiţiile directe nete în economie au înregistrat o creştere cu peste 30 la sută, în anul 2013

Fluxul investiţiilor străine directe nete în economia moldovenească a crescut în anul 2013 cu 30,7 la sută, pînă la 231 de milioane de dolari SUA, potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel a fost recuperată parţial poziţia pierdută în anul 2012, cînd fluxul net al ISD în economie a scăzut cu 40 la sută, după ce trei ani consecutiv a fost în creştere şi aproape că s-a dublat. Intrările de investiţii străine directe (ISD) în economia naţională au fost estimate în 2013 la 348 de milioane de dolari SUA urmînd trendul descendent din ultimii trei ani. Deşi intrările de capital s-au micşorat nesemnificativ faţă de anul 2012, ieşirile de ISD au fost mult mai mici ca în anul precedent, ca urmare valoarea netă a fluxului de investiţii străine directe a crescut. Cea mai pondere în totalul ISD o reprezintă investiţiile de aproape 184 de milioane de dolari în capitalul social şi împrumuturile intragrup în sumă de 154 de milioane de dolari. BNM mai precizează că „în sectorul bancar pe parcursul anului 2013 s-au înregistrat emisii de acţiuni în valoare de 32.64 de milioane de USD, ceea ce a determinat în cea mai mare parte majorarea de 2.7 ori a intrărilor în capitalul social al sectorului bancar comparativ cu anul precedent”. Pe de altă parte, s-au redus cu 23.6 la sută intrările în capitalul social la alte sectoare. Datele Băncii Naţionale mai relevă că 27.0 la sută din intrările de investiţii străine directe au constituit procurările de imobile de către persoane fizice şi juridice nerezidente. Străinii au procurat imobile în Republica Moldova în sumă de 49,7 milioane de dolari SUA, o cifră comparabilă cu cea din anul precedent. Ieşirile de capital aferente investiţiilor nerezidenţilor în Moldova s-au cifrat la 116.74 milioane de dolari, fiind determinate în special de rambursările conform orarului de împrumuturi contractate anterior de la investitorii de peste hotare, ce reprezintă 65.1 la sută din totalul ieşirilor. De asemenea, au fost oferite împrumuturi investitorilor străini direcţi de către agenţii economici rezidenţi în valoare de 18.36 milioane de dolari SUA. Retragerile de capital social s-au diminuat cu 65.9 la sută comparativ cu anul precedent. Stocul investiţiilor străine directe la situaţia de 31 decembrie 2013 a depăşit nivelul de 3,66 miliarde de dolari, în creştere cu 6.4 la sută comparativ cu cel de la finele anului 2012. Potrivit BNM, ponderea majoră în stocul investiţiilor străine directe acumulate în capitalul social (52.2%) le-a revenit investitorilor din ţările Uniunii Europene. Ponderea ţărilor CSI este de peste patru ori mai mică, respectiv 11,4 la sută. Investiţiile străine au provenit în mare parte din Italia, Rusia, Germania, Olanda, România, Cipru, SUA.

via moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.