Știri

Investițiile în active imobilizate în anul 2020

Deficitul de resurse financiare și incertitudinile create de criza pandemică au determinat diminuarea investițiilor în active imobilizate. În anul 2020, acestea au însumat circa 27,1 mld. lei s-au micșorat cu 2,6% comparativ cu anul 2019. În Raportul Ministerului Economiei și Infrastructurii privind evoluția social-economică a RM se spune că cele mai afectate de criză au fost investițiile din sursele proprii ale agenților economici (-6,6%), generând și cel mai mare impact negativ asupra activității investiționale (-3,9 p.p.).
 
De asemenea, criza pandemică a influențat puternic fluxul investițiilor străine, care s-au diminuat în perioada analizată cu 15,8%. Constrângerile bugetare apărute în situația de criză au limitat cu 1,5% și investițiile din bugetul public național. Totuși, surse de susținere a activității investiționale în 2020 s-au dovedit a fi investițiile în infrastructură finanțate din Fondul rutier și din împrumuturile externe, în special în construcțiile inginerești: drumuri, sisteme de alimentare cu apă și canalizare etc. și în mijloace de transport, care au crescut în 2020 cu 14,7% și 22,7% respectiv.
 
După sursele de finanțare, în anul 2020 volumul investițiilor a înregistrat următoarele evoluții: fondul rutier – în creștere de 2 ori (1,2 mld. lei); credite și împrumuturi externe – majorare cu 32,3% (2,3 mld. lei); surse proprii ale agenților economici – diminuare cu 6,6% (15,4 mld. lei); credite interne – plus 27,5% (2 mld. lei); surse străine – descreștere cu 15,8% (1,2 mld. lei); bugetul public național – cu 1,5% mai puțin față de indicatorii anului 2019 (4,5 mld. lei).
 
Investițiile în celelalte tipuri de active au fost în descreștere. Astfel, s-au diminuat cu circa 11,4% investițiile în mașini și utilaje; în sectorul construcțiilor (-0,2%), în special investițiile în clădirile nerezidențiale (-13,5%) și în clădirile rezidențiale (-5,1%).
 
Analiza investițiilor după tipurile de active denotă o majorare cu 14,7% (6,8 mld. lei) în construcții inginerești; în mijloace de transport – cu 22,7% (2,9 mld. lei); terenuri – cu 2,4% (910,6 mil. lei), dar se constată scăderea cu 39,9% (519,5 mil. lei) în active necorporale.
 
Autorii Raportului consideră că factorii principali care au determinat scăderea investițiilor sunt deficitul de resurse financiare în întreprinderi din cauza restrângerii sau sistării temporare a activității întreprinderilor în situația de criză pandemică, presiunile bugetare și incertitudinile investitorilor străini provocate de criza pandemică.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

690 vizualizări

Data publicării:

19 Martie /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

investiţii | active imobilizate | ministerul economiei | raport | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon