Știri

IPC 18 poate fi completată cu CAS18-AN

Ministerul Finanţelor propune completarea Formei IPC18 cu două anexe - Formularul tipizat Forma CAS18-AN (Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale) şi Instrucţiunea de completare a acesteia. Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 este propus pentru consultări publice până la data de 9 februarie curent. Formularul dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale va devein anexa 5 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017, iar Instrucţiunea - anexa 6. Proiectul prevede că CAS18-AN se va prezenta subdiviziunilor SFS pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de autoritatea fiscală. La prezentarea pe suport de hârtie nu se vor admite modificări şi completări, iar la depistarea unor erori contribuabilii sunt în drept să prezinte CAS18-AN corectată în condiţiile stabilite la art.188 din CF, inclusiv la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate. Dacă în urma controlului fiscal va fi recalculată suma contribuiilor de asigurări sociale, contribuabilul va prezenta Forma CAS18-AN bifând câmpul „După controlul fiscal” şi modifică indicatorii doar pentru persoanele fizice pentru care obligaţia a fost modificată (majorată sau diminuată). Proiectul prevede că pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018, care va fi considerată data intrării în vigoare a Forma CAS18-AN, dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii vor fi prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii. De asemenea, o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, CAS18-AN va fi prezentată de întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, care au obţinut dreptul legal de a desfăşura activitate, indiferent de forma juridică de organizare şi care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

8211 vizualizări

Data publicării:

01 Februarie /2018 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon