Știri

IPC18, provocarea anului 2018

Digitalizarea serviciilor guvernamentale, care încă mai ieri părea doar un concept, se realizează şi pătrunde în viaţa cotidiană. Implementarea serviciilor electronice devine un stimulent al economiei, penetrează toate domeniile de activitate şi amplifică dezvoltarea altor ramuri. Republica Moldova a păşit ferm pe această cale, iar printre primele structuri care au un răspuns provocărilor propuse este Serviciul Fiscal de Stat, care a lansat Ghişeul unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md, implementat de Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform”, platformă care a concentrat rapoartele contribuabililor destinate pentru mai multe autorități publice. Platforma unică de raportare include formulare de raportare electronică către Ministerul Finanțelor (un raport), Serviciul Fiscal de Stat (o dare de seamă unificată și alte 96 rapoarte), Casa Națională de Asigurări Sociale (o dare de seamă unificată și un formular), Casa Națională de Asigurări în Medicină (o dare de seamă unificată și un formular), Biroul Național de Statistică (26 rapoarte statistice). Totodată, în Ghişeul unic de raportare electronică a fost optimizat numărul de rapoarte, prin implementarea formularului IPC18 - ,,Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care a substituie cinci dări de seamă şi declarații: 1. IRV14 „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta” (date agregate, la nivel de întreprindere) – se prezenta către Serviciul Fiscal de Stat; 2. MED08 „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală” (date agregate, la nivel de întreprindere) – se prezenta către Serviciul Fiscal de Stat; 3. REV5 „Declarația persoanei asigurate” (include un formular pentru fiecare angajat), inclusiv forma REV-2 (un formular include până la 50 de angajați) – se prezenta către Casa Națională de Asigurări Sociale; 4. BASS „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” (date agregate, la nivel de întreprindere) – se prezenta către Casa Națională de Asigurări Sociale; 5. Formularul 2-03/l – se prezenta la modificarea relațiilor de muncă dintre angajator și salariat către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Prima perioadă de raportare în baza noului formular IPC18 a fost data de 25 februarie 2018, pentru perioada de gestiune ianuarie 2018. Astfel, în termenii stabiliți, au raportat peste 62 200 de contribuabili. Menţionăm că, Î.S. „Fiscservinform” asigură în continuare mentenanța și îmbunătățirea platformei şi suportul contribuabililor. În scopul familiarizării cu formularul nou, Centrul de Instruire al Î.S. „Fiscservinform” a depus maximum eforturi pentru ca persoanele interesate să fie ghidate și instruite privind metodele simple și în același timp foarte eficiente în utilizarea serviciilor fiscale electronice. Astfel, de la începutul anului și până în prezent, Centrul de instruire a organizat și desfășurat peste 10 cursuri privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă respective. Concomitent, contribuabilii au posibilitatea să apeleze la Centrul Unic de Apel, în cazul în care au anumite neclarități sau deficiențe la completarea formularului. De acest drept au beneficiat deja circa 4100 persoane, care nu au ezitat să adreseze întrebări privind completarea și prezentarea Formei IPC18. De asemenea, pe lângă forma clasică de consultare prin telefon, contribuabilii au oportunitate de a preciza subtilitățile formularului IPC18 în formă scrisă, expediind întrebările la adresa electronică asistenta@sfs.md. Reamintim că agenții economici prezintă Forma IPC18 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, către Serviciul Fiscal de Stat.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3571 vizualizări

Data publicării:

06 Martie /2018 14:11

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Servicii electronice | Noutăți | IPC18

Etichete:

IPC18 | SFS | Fiscservinform | raport | ghiseu unic | Monitorul fiscal FISC.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon