08
02 2016
883

ÎS CFM va fi eliberată de obligațiunea depunerii gajului la încheierea contractului de recreditare cu MF

Întreprindere de Stat„ Calea Ferată din Moldova”(CFM) ar urma să fie eliberată de obligațiunile depunerii gajului la încheierea contractului de recreditare cu Ministerul Finanțelor, potrivit unui proiect de decizie elaborat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și înaintat pentru aprobare Guvernului. Precum menționează MTID, la 14 septembrie 2014 Moldova a semnat un Acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin care BERD oferea un împrumut destinat realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurare a infrastructurii feroviare în mărime de 52,5mln euro. Acest împrumut a fost ratificat de Parlamentul RM în februarie 2015. În conformitate cu legislația în vigoare, Ministerul Finanţelor este unicul organ împuternicit cu administrarea mijloacelor obţinute din împrumuturile de stat externe. Aceste mijloace sunt recreditate pentru realizarea proiectelor şi a programelor de dezvoltare. Însă la semnarea Contractului de Recreditare a împrumutului destinat realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurare a infrastructurii feroviare apărut o neconcordanţă în ceea ce privește garanţiile de rambursare a împrumutului. Beneficiarii recreditaţi prezintă Ministerului Finanţelor informaţia despre activele care pot fi gajate sau utilizate pentru achitarea împrumutului. Valoarea gajului trebuie să acopere rambursarea împrumutului acordat, precum și plăţile aferente. Concomitent, Codul transportatorului Feroviar și alte acte legislative în vigoare stabilește că ”obiectele şi alte bunuri ale transportului feroviar care asigură nemijlocit procesul de transportare şi executare a lucrărilor de intervenţie nu pot fi supuse deetatizării şi privatizării și nu pot constitui obiectul gajului sau altor garanții reale”. Luând în considerare faptul ÎS ”Calea Ferată din Moldova” reprezintă o structură publică de interes statal, iar bunurile ei asigură funcţionalitate transportului feroviar MTID propune, prin derogare de la prevederile Regulamentului privind Recreditarea de stat ca acesta să fie eliberată” de obligația de gajare a bunurilor la încheierea contractului de recreditare. Mijloacele financiare vor fi utilizate la îmbunătăţirea transportului feroviar şi a infrastructurii feroviare, care reprezintă interes public necesar pentru economia naţională.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.