Știri

ISM: de la începutul anului angajatorii au admis restanțe salariale în sumă de 40,4 mil. lei

Respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, dar și a securității și sănătății în muncă au fost obiectul celor 2279 controale efectuate în primele 11 luni ale anului curent de Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). Din numărul total de verificări 1522 țin de domeniul raporturilor de muncă, 714 – de securitatea și sănătatea în muncă, iar 43 au fost complexe. Totodată, 1798 dintre acestea constituie controale planificate (440 – în sectorul public și 1358 – în sectorul real), iar 481 – inopinate (161 – în sectorul public și 320 – în sectorul real) la unități cu un număr de 114 mii salariați.
 

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 20 angajatori persoane juridice și 29 angajatori persoane fizice au fost depistate 77 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii fără perfectarea contractului individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate inspectorii de muncă au fost încheiat 46 procese-verbale cu privire la contravenție, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Totodată, au fost repuse în drepturi 9 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

 
În scopul contracarării practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, de către inspectorii ISM, de comun cu reprezentanții Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din RM în perioada de raportare au fost efectuate 4 controale planificate și 2 inopinate, cu încheierea a 2 procese-verbale cu privire la contravenție.
 
Conform datelor ISM, în rezultatul verificărilor efectuate în lunile ianuarie-noiembrie 2021 au fost stabilite și consemnate 16136 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 9563 în domeniul raporturilor de muncă și 6573 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Cele mai frecvente încălcări se referă la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.
 
Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 330 controale la unități, care au admis restanțe salariale și neachitarea altor plăți în sumă de 40,4 mil. lei față de 3939 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanțelor salariale, angajaților fiind achitate plăți restante în sumă de circa 6,7 mil. lei.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Inspectoratul de Stat al Muncii RM

226 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2021 07:58

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon