21
06 2022
272

ISM: restanțele salariale sunt în creștere

În primele cinci luni ale anului curent Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a supus controlului 897 unități cu un număr de 73,6 mii salariaţi: 531 agenți economici din sectorul real, 361 autorități din sectorul public și 5 angajatori persoane fizice, fiind verificată respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă.
 
Conform datelor ISM, din numărul total de verificări 321 controale au fost efectuate în domeniul raporturilor de muncă, 61 – în domeniul securității și sănătății în muncă, 507 – complexe și 8 – în domeniul migrației de muncă. Totodată, 623 constituie controale planificate şi 274 – inopinate.

 

În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 9863 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative. Activităţile de inspecție din nou au demonstrat că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.

 

Astfel, în cazul a 80 controale planificate și 90 inopinate efectuate a fost constatat că în lunile ianuarie-mai din anul curent 169 unități au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale față de 9285 angajați în sumă de circa 72 mil. lei, care este în creștere în raport cu restanțele înregistrate pentru ianuarie-aprilie din anul curent cu 6,2 mil. lei. Pentru această încălcare au fost încheiate 8 procese-verbale cu privire la contravenție, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

 

În contextul contracarării practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, în perioada de raportare au fost efectuate 17 controale planificate cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, 2 controale inopinate cu Inspectoratul de Poliție și 1 control planificat cu reprezentați ai sindicatului din învățământ. De asemenea, au fost examinate 14 sesizări privind depistarea lucrătorilor care desfășurau muncă nedeclarată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.