Știri

Iuri Cicibaba: „Sperăm că peste 2-3 ani sistemul de achiziții publice din Moldova va deveni mai eficient”

Republica Moldova și-a asumat, prin semnarea Acordului de Asociere cu UE, să reformeze sistemul național de achiziții publice. În 2015 a fost adoptată o lege nouă a achizițiilor publice, iar din 2016 - inițiat un amplu proces de reformare a sistemului procurărilor din banii publici, ce presupune transparentizarea procedurilor de achiziții, eliminarea corupției, promovarea responsabilității autorităților contractate și a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții publice. La ce etapă se află această reformă, ce s-a reușit a se face și ce urmează să se facă. Detalii, în interviul cu viceministrul Finanțelor, Iuri Cicibaba. - A trecut o jumătate de an de la intrarea în vigoare a noii Legi privind achizițiile publice. Să reamintim câteva dintre momentele noi, prevăzute de acest act legislativ, în ce măsură vin să schimbe sistemul procurărilor din banii publici? - Legea nouă, care a intrat în vigoare cu începere de la 1 mai 2016, transpune directivele europene din 2004 și, parțial, pe cele din 2014. Ea prevede și un rol mai activ pentru societatea civilă în procesul achizițiilor publice. Astfel, autoritățile contractante vor fi obligate să includă în grupurile de lucru pe domeniul achizițiilor reprezentanți ai societății civile, dacă ei vor depune o cerere în scris în acest sens, cu cel puțin două zile înainte de data-limită de prezentare a ofertelor de către autoritățile contractante. Votul reprezentanților societății civile va fi unul consultativ, însă ei vor avea posibilitatea să-și exprime separat opinia în darea de seamă. În acest fel, sporim gradul de transparență a achizițiilor publice și responsabilitatea autorităților care anunță proceduri de achiziții publice. Există, desigur, temerea că unii operatori economici ar putea să se ”înțeleagă” din timp și în grupurile de lucru ale autorităților contractante să nimerească persoane afiliate sau loiale companiilor care participă la licitații. Dar reprezentanții societății civile, promovați în grupurile de lucru vor fi obligați să semneze declarații privind lipsa conflictelor de interese. Sunt sigur că societatea civilă va fi activă, întrucât interesul pentru achizițiile din bani publici a fost mereu mare. De altfel, vrem să aplicăm multe dintre ideile și recomandările pe care le generează ONG-urile și să ajustăm reforma pe aspectele cele mai vulnerabile. - Prevederile legislative, precum ați menționat și Dvs., constituie premise ale unor schimbări pozitive în sistemul achizițiilor publice. Dar pentru ca schimbările să se producă, este necesară o implementare corectă și consecutivă a acestor prevederi… - Legea nouă constituie primul pas al reformei preconizate, al doilea fiind trecerea la achizițiile electronice. Noi avem un proiect, care se referă la achizițiile mici și așteptăm confirmarea ca să-l testăm. Un proiect similar a dat rezultate foarte bune în Ucraina, inclusiv pe dimensiunea de eficiență atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici. Colegii ucraineni au efectuat procurări la un preț mai mic și de o calitate bună. Nimeni nu a putut să afirme că procedura de achiziții nu ar fi fost corectă. Ministerul Finanțelor o să fie prima autoritate contractantă care va testa acest sistem din 2017. Vom analiza rezultatele și în baza acestora o să fim mai pregătiți pentru a extinde e-Achizițiile și asupra unor achiziții mai mari. O vom face cu suportul UE, care ne acordă un grant pentru procurarea unui sistem, care acoperă procesul de achiziții publice de la planificarea acestora și până la executarea contractelor, deci punctul final va fi e-Factura. Utilizarea e-Facturii va ușura concomitent viața agentului economic și a autorității contractante. Este prematur să facem unele concluzii, dar scopul pe care ni-l propunem, este să reducem la minimum factorul uman în procesul de achiziții publice. Desigur, implementarea complexă a achizițiilor electronice va dura poate un an și jumătate, poate doi, însă aceasta este strict necesară. Atunci participanții la licitații, dar și publicul larg va putea obține o informație deplină nu doar despre câștigătorii concursurilor (aceasta informație este disponibilă și în prezent), dar și despre ceilalți participanți, despre cantitățile procurate, suma contractelor semnate, alte informații. Țin se menționez și o altă oportunitate, pe care o oferă nouă lege - instituirea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Instituția va fi responsabilă de revizuirea deciziilor luate de către autoritățile contractante după licitații și alte proceduri de achiziții. Astfel, contestațiile depuse de către operatorii economici privind desfășurarea achizițiilor publice n-o să mai fie examinate de către Agenția de Achiziții Publice, ci de către un organism independent, subordonat Parlamentului. Va dispărea conflictul de interese, semnalat frecvent de către participanții la licitații, dar și de către autoritățile contractante. Decizia de instituire a acestui organism a fost aprobată, așteptăm publicarea ei în Monitorul oficial. - Ce va prezenta aceasta structură, la modul practic? - Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor va fi formată din 7 consilieri, fiecare contestație va fi examinată de un număr de trei consilieri. Contestațiile vor putea fi depuse nu doar de către operatorii economici, participanți la procedurile de achiziții publice, dar și agenții economici care ar fi vrut să participe la licitație, care, dacă au observat sau bănuiesc unele nereguli în desfășurarea procedurilor de achiziții, de asemenea, vor putea depune contestații. Atribuirea incorectă a contractelor de achiziții, sau achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor la un preț mai mare sau de o calitate îndoielnică afectează, într-un fel sau altul, interesul cetățeanului. În afară de consilieri, în nouă structură presupunem să mai activeze, cel mult 10 persoane, 4 juriști și restul personal tehnic. Activitatea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor va fi lansată cu începere din ianuarie 2017. - Multe pretenții au fost pe parcursul anilor exprimate atât din partea autorităților contractante, dar și ONG-urilor, care monitorizează achizițiile publice, referitor la etapa de după semnarea contractelor cu operatorii economici. Unele contracte nu se realizează în termenele stabilite, au fost atestate cazuri de majorare a prețului inițial. Ca să nu mai vorbim de cazurile când unii agenți economici, pur și simplu, dispar după licitații… - Da, au fost înregistrate asemenea cazuri, acestea vor dispărea odată cu implementarea sistemului e-Achiziții. Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice prin e-Achiziții va crea acel instrument cu ajutorul căruia societatea civilă să poată monitoriza procurările din banii publici, astfel încât ele să fie corecte și transparente. Situația în domeniul achizițiilor publice, dar și în alte domenii poate fi schimbată, în opinia mea, doar cu efortul tuturor. - De asemenea, s-a vorbit că agenții economici, care participă la procedurile de achizițiile publice nu sunt suficient de competitivi, deseori autoritățile contractante, în special cele din teritoriu, sunt nevoite să anuleze licitațiile pentru că este depusă doar o singură oferă. Ce schimbări se așteaptă în acest sens? - Puneți-vă în situația agentului economic. Este intrigat să participe la o licitație, anunțată, să zicem, de o școală? Dacă licitația ar fi anunțată de 10 școli, cu 10 poziții de mărfuri, atunci interesul ar fi cu totul altul pentru că agentul economic ar fi sigur că are un contract pe un an. Deci, e nevoie de o centralizare. Când spunem asta, ne referim la o unificare a resurselor și eforturilor și nicidecum, nu la acel concept deja compromis și care se asociază cu perioada sovietică. Explic ce înseamnă centralizare a procurărilor. Admitem că 10 școli sau mai multe dintr-un raion creează un grup comun de lucru pentru achiziții publice, format din cele mai calificate persoane din grupurile de lucru deja existente în aceste școli și anunță că va fi achiziționată o cantitate mai mare de produse pe mai multe poziții pentru toate aceste școli. În aceste condiții, vor veni mai mulți agenți economici, vor fi mai multe oferte, dintre care o vom selecta pe cea mai bună. Apoi fiecare scoală va negocia și semna cu compania câștigătoare de licitație un contract și va achita suma disponibilă după ce a fost livrată marfa. Până la urmă, nu e vorba de a lua banii de la autoritățile contractante și a de a le concentra în mâinile Agenției de Achiziții Publice sau primăriei, sau mai știu eu cui. În cazul acestei unificări de resurse și eforturi nu va exista riscul de anulare a licitației și vor fi suficiente oferte. În plus, procurările vor fi făcute la un preț mai mic. - Continuă să se vehiculeze ideea, că membrii grupurilor de lucru pe achiziții publice nu dispun de cunoștințele necesare pentru desfășurarea calificată a acestui proces și au nevoie de instruire... - Să organizezi cursuri de instruire pentru 4300 autorități contractante, pentru 12 mii de persoane, care, în cea mai mare parte, nu sunt specialiști în achiziții, e o sarcină aproape imposibilă. Și aici iarăși e necesară o centralizare, am explicat, în ce sens. Și autoritățile contractante au înțeles aceasta. Nu întâmplător Ministerul Sănătății a instituit prin decizie de Guvern un centru de desfășurare a achizițiilor publice pentru instituțiile medico-sanitare. Al doilea moment este certificarea. Acum se lucrează la un concept privind certificarea membrilor grupurilor de lucru pe achiziții. Autoritățile contractate vor avea siguranța că persoana, care se ocupă de desfășurarea procedurilor de achiziții, este competentă și dacă, eventual, vine o inspecție financiară, aceasta nu va constata că licitația nu a fost corectă. Totodată, noi sperăm că sistemul e-Achiziții de care v-am vorbit, ne va permite ca instruirile să fie plasate on-line, să nu vină persoanele neapărat la Chișinău. - La ce etapă se află elaborarea cadrului normativ secundar, ce rezultă din Legea privind achizițiile publice? - Cinci cele mai importante regulamente au fost aprobate de Guvern, altele sunt pregătite pentru aprobare. O parte dintre documentele standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii au fost elaborate și aprobate. Totodată, lucrul continuă. Spre exemplu, acum am început să elaborăm documentele standard pentru procurarea biletelor de avion. - Când, credeți, că s-ar putea ”schimba la față” procesul achizițiilor publice din Moldova, ca aceste schimbări să fie sesizabile. De cât timp este nevoie? - Conform Strategiei de dezvoltare a sistemului de achizițiilor publice pentru anii 2016-2020 și planului de acțiuni, preconizăm să transpunem în legislație toate cerințele directivelor din 2014 până la sfârșitul lui 2018. Dar aceasta este pe partea legislativă. În realitate, agenții economici, societatea civilă și autoritățile contractante vor simți schimbări chiar din 2017 când vom începe pilotarea proiectului e-Achiziții pentru achizițiile mici, când va începe să activeze Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Sperăm că peste 2-3 ani sistemul de achiziții publice din Moldova va deveni mai eficient, mai transparent și mai calitativ, cu posibilitatea valorificării în bani reali a economiilor apărute în comparație cu perioada 2013-2015. Ne dorim ca publicul larg să aibă acces liber la o informație deplină privind contractele de achiziții și ca rezultat, să dețină un instrument de influență pozitivă asupra deciziilor instituțiilor publice privind achiziții publice. - Vă mulțumesc pentru interviu. Succese.
author icon

Maria Trifan

author icon

Iuri Cicibaba

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2157 vizualizări

Data publicării:

03 Noiembrie /2016 12:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Iuri Cicibaba | achizitii publice | acord de asociere | eliminarea coruptiei | agenti economici | lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon