29
09 2014
1095

Iurie Leancă a solicitat instituţiilor abilitate să-şi facă publice planurile de control a agenţilor economici

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat instituţiilor abilitate cu funcţii de control să execute prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin includerea controalelor planificate în Registrul de Stat al Controalelor (www.controale.gov.md).

Potrivit art. 31 din Legea menţionată mai sus, rezultatele controalelor neincluse în Registrul de Stat al Controalelor se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective, iar declararea nulităţii rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripţiilor emise şi sancţiunilor aplicate în temeiul rezultatelor controlului.

De asemenea, conform alineatului 4 din acelaşi articol, “Orice daune, inclusiv daunele morale sau de imagine, cauzate persoanei supuse controlului ca urmare a efectuării unui control ale cărui rezultate au fost declarate nule şi/sau ca urmare a aplicării unor sancţiuni declarate nule vor fi reparate din contul organului de control”.

Registrul de Stat al Controalelor a fost elaborat pentru a limita riscul corupţiei din procesul de efectuare a controalelor la agenţii economici, precum şi pentru a informa agenţii economici despre drepturile şi obligaţiile lor. De asemenea, este un instrument în asigurarea transparenţei în domeniul controalelor efectuate de instituţiile statului abilitate cu funcţii de control a activităţii de întreprinzător.

via www.tv7.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.