Știri

„Legea miliardului”, abrogată

Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235  din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 a fost votat astăzi, 16 decembrie 2020, în două lecturi.
 
La prezentarea proiectului a fost menționat că acesta are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populației și economiei țării, utilizarea eficientă și în interesul cetățenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub formă de taxe și impozite și neadmiterea majorării substanțiale a datoriei de stat provocată de emiterea obligațiunilor de stat în valoare ce depășește 13,5 mld. lei și transmiterea acestora către Banca Națională a Moldovei.

 

În argumentarea documentului se spune că, la momentul adoptării Legii nr. 235, consecințele economice ale procedurii de emitere și stingere a obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat în fața Băncii Naționale a Moldovei nu au fost luate în considerare, fiind stabilit că obligațiunile de stat vor fi emise la valoarea nominală, la rata fixă a dobânzii, pe termene de până la 25 de ani, în volum total de până la 13,58 mld. lei, cu rata efectivă a dobânzii de 5%. Astfel, suma totală ce urmează a fi achitată pentru acoperirea obligațiunilor de stat ar fi depășit 25 mld. lei, fiind majorată de 2 ori comparativ cu costul nominal al obligațiunilor de stat.

 

Decuparea surselor bugetare substanțiale pentru răscumpărarea obligațiunilor de stat impune limite pentru cheltuieli bugetare în baza altor articole, inclusiv cel social, influențând astfel negativ atingerea scopurilor prioritare propuse pentru dezvoltarea social-economică și politica bugetară”, se spune în nota informativă a proiectului.

 

Mijloacele financiare care vor deveni disponibile în bugetul de stat pentru anul 2020 în urma punerii în aplicare a proiectului de lege ar putea fi utilizate pentru acordarea ajutorului financiar agricultorilor afectați de calamitățile naturale din anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

629 vizualizări

Data publicării:

16 Decembrie /2020 16:14

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon