Știri

Legea privind Programul de stat „Prima casă”, promulgată

În Monitorul Oficial de vineri, 19 ianuarie 2018, a fost publicată Legea privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”. Legea a fost elaborată în vederea creării cadrului juridic pentru implementarea Programului și facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite ipotecare garantate parţial de stat. Documentul include toate condițiile programului, drepturile şi obligaţiile beneficiarului și a băncii. Organizația pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) este delegată să emită garanții în numele statului în favoarea băncilor participante la Programul Prima Casă. Creditele bancare destinate procurării locuințelor în cadrul Programului vor fi garantate de către stat la o cotă de 50% din soldul creditului. Reamintim că în bugetul de stat 2018 au fost prevăzute sursele pentru implementarea proiectului dat, în mărime de 70 mil. lei. Această sumă urmează a fi divizată în două componente: 50 mil. — alocațiile provizorii care vor acoperi riscul de nerambursare, iar celelalte 20 mil. reprezintă un mecanism de susținere a unor angajați din sectorul public, care au salarii mai mici decât prevăd condițiile programului și nu au posibilitate să devină beneficiari ai acestuia. Tot în ediția din 19 ianuarie a Monitorului Oficial a fost publicată încă o lege ce ține de Programul Prima casă, care prevede completarea Legii privind taxa de stat cu unele plăţi aferente implementării programului, precum și modificări în Codul de executare, Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, Legea privind birourile istoriilor de credit și Legea cu privire la ipotecă. Astfel, s-a stabilit că cuantumul plăţii pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor în cadrul Programului de stat „Prima casă”, precum și pentru autentificarea contractelor de ipotecă în cadrul acestui program, va fi în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei. Legea mai prevede că onorariul executorului judecătoresc pentru vânzarea locuințelor gajate sau ipotecate la solicitarea creditorului, care au fost procurate prin intermediul Programului de stat „Prima casă” va fi calculat în conformitate cu prevederile articolului 38 din Codul de executare, dar nu va depăși 5000 de lei.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

ODIMM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

4219 vizualizări

Data publicării:

23 Ianuarie /2018 12:01

Domeniu:

Noutăți

7 comentarii

Vera Buga

12 Martie /2018 18:42

Buna ziua,
Ati putea va rog explica punctele urmatoare din lege:
«d) să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
e) soțul/soția beneficiarului să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;»

Daca sotul detine cota parte in apartamentul parintilor care sunt in viata, nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate?

Multumesc anticipat.

Marina Damaschin

19 Martie /2018 12:00

icon

Vera Buga

Bună ziua, dna Vera!

Criteriile de eligibilitate a solicitantului creditului sunt prevăzute în art.4 din Legea nr.293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă” și pct.6 din Regulamentul de implementare a Programului de stat ”Prima casă”, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.202 din 28 februarie 2018.

Actele normative enunțate stabilesc că solicitantul Programului este eligibil dacă:
1) nu deţine în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
2) soțul/soția solicitantului să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe.

Prin urmare, constatăm că în cazul în care solicitantul Programului deține în proprietate o cotă-parte din locuință, este important ca celălalt co-proprietar al locuinței să nu fie soțul/soția acestuia.

Din speță rezultă că potențialul beneficiar al Programului deține în proprietate o locuință împreună cu părinții.

Respectiv, acesta este eligibil pentru a aplica la Program (cu condiția că întrunește și celelalte condiții stabilite de actele normative aferente Programului)

Prodaniuc Elena

04 Martie /2018 22:59

Если честно так и не понятно:
— вошел ли закон в силу,
— в какую инстанцию обращаться обращаться за информацией.
Пожалуйста просветите.

Marina Damaschin

05 Martie /2018 08:40

icon

Prodaniuc Elena

Bună ziua!

Legea privind Programul Prima Casă a fost publicată, Regulamentul de implementare la fel! Acum Ministerul Finanțelor urmează să aprobe setul de documente — cerere, contract ect, după care deja vor fi selectate băncile crditoare, unde doritorii vor depune:
cererea de acordare a creditului în cadrul Programului,
• cererea de acordare a garanției,
• buletinul de identitate a solicitantului, al soţului/soţiei, după caz;
• adeverinţa de venit,
• carnetul de muncă, contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională,
• extrasul valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului, precum și certificatul privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat
• certificatul eliberat de Agenția Servicii Publice care confirmă faptul că beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună cu soţul o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului.

Ministerul Finanțelor informează despre toate etapele programului, iar noi o să vă ținem la curent!

Marina Damaschin

05 Martie /2018 16:32

icon

Marina Damaschin

Confom Legii, Guvernul, timp de 2 luni de la publicare, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, va elabora şi va aproba regulamente şi alte acte
normative necesare punerii în aplicare

Prodaniuc Elena

05 Martie /2018 16:43

icon

Marina Damaschin

Multumesc mult.

Marina Damaschin

05 Martie /2018 16:59

icon

Prodaniuc Elena

cu drag! Cum apare ceva noi despre acest proiect, vom mediatiza!

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon