Știri

Legile privind protecția socială a populației au fost publicate în MO

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 decembrie 2019, au fost publicate o serie de acte legislative ce au ca scop asigurarea protecției sociale a populației. Astfel, este publicată Legea nr.155 din 05.12.2019 privind modificarea art. 151 din Legea cu privire la ajutorul social, care prevede majorarea multiplicatorului pentru stabilirea ajutorului acordat în perioada rece a anului de la 1,95 la 2,2. Ajutorul va fi acordat familiilor solicitante care au un venit global mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 2,2 ori. În Monitorul Oficial a fost publicată și Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți. Aceasta prevede că, în cazul decesului soțului care a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de 5 ani după stabilirea dreptului la pensie, soțului supraviețuitor i se acordă indemnizație lunară. Cuantumul indemnizației se stabilește în mărimea pensiei pentru limită de vârstă în plată la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul în care a avut loc decesul persoanei. Dreptul la indemnizație poate fi solicitat de către soțul supraviețuitor timp de trei ani de la data decesului soțului. Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune personal de către soţul supravieţuitor la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul acestuia, cu prezentarea actelor ce confirmă dreptul la indemnizație. Prevederile legii se aplică în cazul deceselor survenite după data de 1 ianuarie 2020. Totodată, astăzi a fost publicată Legea nr. 157 din 05.12.2019 pentru modificarea art. 26 din Legea privind sistemul public de pensii. Potrivit legii, cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului. În prezent, cuantumul pensiei de urmaș se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaș. De asemenea, a fost publicată și Legea nr. 158 din 05.12.2019 cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. Potrivit documentului, beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 ianuarie 2020, al căror cuantum lunar nu depășește 2000 de lei, domiciliați în Republica Moldova, li se acordă un suport financiar unic în sumă de 700 de lei. Achitarea suportului financiar unic se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat. În același timp, în Monitorul Oficial a fost publicată și Legea nr. 160 din 06.12.2019 pentru modificarea art. 8 din Legea privind sistemul public de pensii, care prevede că, la determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, va fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei și nu salariul minim. Actualmente, pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani se ia în calcul salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2020, persoanele cu dizabilități severe stabilite până la vârsta de 23 de ani vor beneficia de o alocație în cuantul de 100% din mărimea pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii stabilită anual de către Guvern. În acest sens, a fost publicată Legea nr. 161 din 06.12.2019 pentru modificarea unor acte legislative, ce prevede completarea art.8 din Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, ce stabilește cuantumurile alocațiilor pentru persoanele cu dizabilități. În Monitorul Oficial a mai fost publicată și Legea nr. 162 din 06.12.2019 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an. Astfel, începând cu anul viitor, pensiile vor fi indexate la 1 aprilie și 1 octombrie. Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media indicelui prețurilor de consum pe ultimii 3 ani. Cea de la 1 octombrie va viza, în primul an de implementare, peste 400 mii de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

4093 vizualizări

Data publicării:

13 Decembrie /2019 13:03

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon