13
06 2022
217

Lichidarea mijlocului fix și crearea unui nou obiect în baza celui nefinisat

În practică deseori apar situații în care entitățile adoptă decizii privind lichidarea clădirilor ce sunt în stare dezastruoasă, durata de funcționare a cărora a expirat, iar valoarea rămasă este egală cu zero lei. Totodată, în unele cazuri la transmiterea clădirilor în exploatare nu a este evaluată valoarea reziduală.
 
În aceste condiții apare un șir de întrebări ce țin de modul de recunoaște în contabilitate a lichidării activului; cheltuielile suportate în legătură cu lichidarea acestuia (vor fi recunoscute în scopuri fiscale sau nu); reflectarea în Declarația cu privire la impozitul pe venit a utilizării provizionului constituit pentru acoperirea cheltuielilor legate de lichidare etc.

 

Ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” vine cu articolul Galinei Șpac „Lichidarea mijlocului fix și crearea unui nou obiect în baza obiectului nefinisat”, în care autorul în baza mai multor exemple oferă răspunsuri la întrebările puse supra.

 

Totodată, autorul abordează și subiectul activelor utilizabile (fier vechi, piese de schimb, materiale de construcţie etc.) obţinute la lichidarea obiectului de imobilizări corporale și atrage atenția că acestea se evaluează la valoarea justă şi prezintă modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.

 

Alte detalii, inclusiv cu privire la ținerea evidenței contabile în cazul utilizării construcției nefinisate pentru crearea unei zone pentru parcare, construcția drumului din pietriș etc. deținătorii unui abonament la publicația noastră vor afla din nr. 5 (75) a revistei „monitorului fiscal FISC.md”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.