Știri

Lupta cu corupția din achizițiile publice

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020. Obiectivul principal al planului presupune creșterea calității și consolidarea sectorului achizițiilor publice prin alinierea cadrului legal și normativ la directivele UE și bunele practici în domeniu, asigurarea unui proces de achiziții publice transparent și participativ, performant și bazat pe bunele practici, transparentizarea procesului de implementare a achizițiilor electronice, asigurarea unui instrument funcțional, cost-eficient, securizat și nediscriminatoriu. Astfel, documentul conține peste 20 de acțiuni, cum ar fi - elaborarea Regulamentului tip pentru desfășurarea de către întreprinderile cu capital public a procedurilor de achiziții, analiza necesităților de instruire ale autorităților contractante, dezvoltarea sistemului de achiziții publice electronice, care va include instrumente de căutare și generare de rapoarte în baza criteriilor prestabilite, asigurarea accesului tuturor actorilor la sistem etc. O altă acțiune propusă constă în asigurarea unei rubrici distincte ”achiziții publice” pe pagina web ale tuturor autorităților contractante. Alte măsuri țin de elaborarea unui set de materiale necesare desfășurării procesului de achiziții, precum ghidul privind modul de elaborare și depunere a contestațiilor, modelul de declarație de eligibilitate pentru participare la achiziții publice etc. Autoritățile speră că în urma implementării planului dat se va reuși reducerea costurilor corupționale, creșterea calității serviciilor, revizuirea și ajustarea tarifelor, majorarea încasărilor dividendelor în bugetul public național, creșterea eficienței procesului de efectuare a achizițiilor publice, reducerea riscurilor de fraudă. De asemenea, un rezultat așteptat este reducerea numărului achizițiilor anulate și repetate și a contractelor modificate și extinse. Astfel, acțiunile incluse în planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 au rolul de a soluționa deficiențele create în sistemul achizițiilor publice. În acest context, în document sunt menționate problemele invocate de operatorii economici participanți în procesul de achiziții publice. Acestea sunt: • calitatea joasă a documentației de atribuire și aranjarea specificațiilor, • nerespectarea principiului de proporționalitate în achiziții, • divulgarea informațiilor privind procesul de selectare, • descalificarea fără justificare adecvată, • anularea nejustificată și repetarea achizițiilor, • atribuirea contractelor după criteriu ”cel mai mic preț”, • concurența neloială (constrângeri, coluziuni) • transparență joasă a procesului de selectare. Nu este specificat un cost total al acțiunilor, se menționează doar că acestea vor fi realizate din bugetul de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1386 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2017 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon