Știri

Mai multe categorii de străini vor activa în ţara noastră fără permis de şedere temporară

Persoanele aflate în vizită de afaceri, persoanele transferate temporar de societatea lor, stagiarii absolvenţi de studii superioare, vânzătorii profesionişti, prestatorii de servicii contractuale, profesioniştii independenţi nu vor cădea sub incidenţa Legii cu privire la migraţia de muncă. Un proiect în acest sens a fost votat în lectură finală în şedinţa Parlamentului. Proiectul prevede completarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova cu un nou capitol ce va reglementa aflarea temporară a unor categorii de străini. Astfel, vânzătorii profesionişti, prestatorii contractuali de servicii şi profesioniştii independenţi dintr-un stat-membru UE pot desfăşura activitatea pe teritoriul RM fără a fi documentaţi cu permis de şedere temporară. Vânzătorii profesionişti pot desfăşura activitatea de negociere sau de vânzare de servicii sau de mărfuri, de încheiere a contractelor de vânzare a serviciilor sau mărfurilor în baza copiilor paşaportului naţional, a documentului ce confirmă împuternicirea de către o persoană juridică dintr-un stat membru UE să negocieze vânzarea de servicii sau de mărfuri sau încheierea contractelor de vânzare a serviciilor sau mărfurilor în RM pentru o perioadă de 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 12 luni. În acelaşi timp, prestatorii de servicii contractuale pot desfăşura activitatea pe un termen ce nu depăşeşte o perioadă de 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de 12 luni în baza copiilor paşaportului naţional, a documentului ce confirmă împuternicirea de către o persoană juridică dintr-un stat membru UE să presteze temporar anumite tipuri de servicii în interesul acesteia, a actelor de studii sau calificare şi de confirmare a experienţei profesionale de cel puţin 3 ani în domeniu. Proiectul prevede ca persoana juridică beneficiară din Republica Moldova, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a persoanelor menţionate mai sus, va prezenta autorităţii competente pentru străini declaraţia pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării străinului în ţară. Proiectul de lege are ca obiectiv reglementarea şi completarea Legii cu privire la migraţia în muncă şi a Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova în considerentul alinierii la standardele europene, a menţionat Preşedintele Comisiei scuritate naţională, apărare şi ordine publică, Roman Boţan. Aprobarea proiectului de lege va contribui la atragerea investiţiilor străine, precum şi la dezvoltarea cooperării economice şi comerciale a Republicii Moldova şi Uniunii Europene, se spune în nota informativă a proiectului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

769 vizualizări

Data publicării:

13 Martie /2017 17:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon